Hayvan sağlığı

Döl Tutmama

Döl Tutmama Nedir?

Süt sığırcılığı için en büyük problemlerdendir. Normal siklus gösteren, klinik bulgu bulunmayan ve en az iki başarılı tohumlamadan sonra inek veya düvelerin gebe kalmaması olarak tanımlanabilir.

Döl Tutmama Sebepleri

Çevresel Faktörler

Barınak Koşulları

 • Sıcaklık Stresi(22 C üzeri sıcaklıkta hayvanların yem tüketimi ve süt verimi azalır)
 • Hayvan Durakları(Bağlı sistemler kızgınlık tespitini önler. Farketmeden geçmesine sebep olur.)

Hayvana Bağlı Faktörler

 1. Üreme Organlarındaki Problemler:
  1. Ovaryum kistleri (Lüteal kist, Foliküler kist)
  2. Ovulasyon problemleri (Geç ve Erken Ovülasyon)
  3. Zigot oluşumunu engelleyen faktörler
  4. Metritis
  5. Pyometra
  6. Uterus involuyonunun olamaması veya gecikmesi
  7. Eşin atılamaması (Retensio sekundinarum)
 2. Ateşli Hastalıklar
 3. Hayvanın Yaşı ve Vücut Kondüsyon Skoru (VKS) Uygun Olmayışı
  1. Kaşektik hayvanlar tohumlanmamalıdır.(Laktasyonun ilk 2 ayında aşırı derecede zayıflayan veya doğum zamanı çok zayıf olan ineklerin gebe kalma oranı 1/3’tür.)
  2. Ortalama 13-18 aylık yaşta, erişkin canlı ağırlığın ¾’üne ulaşanlar)
  3. Yüksek vks(VKS>3,5) ve yağlanma
 4. Genetik Faktörler

Yetiştiriciye Bağlı Faktörler

 1. Beslenme Hataları
  1. İz element, vitamin ve mineral eksikliği (Vit. A, Vit. E, Selenyum(Se), Kükürt(S) , Fosfor(P) , Manganez(Mn) , Çinko(Zn) , İyot(I).
  2. Negatif enerji dengesi(NED)(östrus belirtilerinin zayıf olması, oosit kalitesinde azalma, uterus enfeksiyonlarına karşı duyarlılık artışı, uterusta embriyo için uygun ortamın oluşmaması, embriyonik ölümlerin artması)
  3. Rasyonda protein-enerji dengesizliği
  4. Rasyonda kalitesiz kaba yem fazlalığı(saman gibi)
  5. Kuru dönemde bilinçsiz besleme(gebeliğin son 3-4 haftasında inekler laktasyondaymış gibi beslenmeli)
  6. Yetersiz su(su hayvanların önünde sürekli olarak bulunmalı)
  7. Toksinler(küflü yem ve slaj)
 2. Sürü Yönetimi
  1. Uygun Kayıt Tutulmaması (Bir önceki doğumu, Bir önceki tohumlaması, Kızgınlık aralıkları, Geçirdiği Hastalıkları v.b)
  2. Kızgınlık Tespiti(Gözlem)
  3. Hayvan sahibi tarafından doğru anamnez verilmemesi

Suni Tohumlama Sürecindeki Faktörler

 • Spermin Kalitesi(motilitesi)
 • Tohumlama Esnasında Spermanın Hazırlanması ve Rahime Verilirken Yapılan Hatalar
 • Tohumlama Zamanındaki Yanılmalar(Kızgınlığı sabah fark edilen hayvan akşam, akşam farkedilen hayvan sabah tohumlanmalı)
 • Teknik Personelin Tecrübesizliği