Projelerimiz

Avrupa Birliği Proje 1

Proje adı: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretim Kalitesinin Artırılması Projesi

Proje tarihi: 01.06.2007-31.05.2008

Proje bütçesi: 81.035,22 Euro

Proje faydalanıcısı ve ortakları: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Proje amaçları: Ülkemizde süt endüstrisinin yaşadığı en önemli sorun; hayvan yetiştiriciliğinde yeterli hijyen, sağlık ve kalite koşullarının tam olarak sağlanamaması, çiftçilerin hayvan sağımı, süt verimi gibi teknik konularda eğitimden yoksun olması sonucu; hayvan başına düşük verim eldesiyle birlikte hammadde elimine edilemeyen kalite kayıplarıdır. Bu kayıpları önlemek ve daha kaliteli süt üretmek için bu projede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği liderliğinde süt üreticilerinin eğitimi yolu ile süt üretiminin Avrupa Birliği kalite standartlarına ve çeşitli konularda kanunlarla belirlenen sınırlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgedeki süt üretimine dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için kurulan ortaklığın devamlılığını sağlamak projenin diğer amaçları arasındadır.

Proje faaliyetleri: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında, Yeşilırmak havzası Kalkınma Birliği Amasya, Tokat, Çorum, Samsun illerini içine alan bölgedeki projeleri değerlendirmiştir ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen bu proje bölgede 1. seçilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen ana faaliyetlerden, çeşitli bölgelerde üretilen sütlerin satılmak üzere toplanıcıya kadar sağlıklı koşullarda saklanmasını sağlamak için uygun bölgelere yerleştirilen 2 adet 3,5 tonluk süt soğutma tankları alınmış, bu tankların kontrolünü yapacak operatörlerin istihdamı yapılmış, üretilen sütün kalitesinin arttırılması, standartlara uygun hale getirilmesi ve bölgedeki süt üretimindeki verimliliğin arttırılması için süt üreticilerine suni tohumlama ve yem bitkileri yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları ve hayvan besleme, sığırlarda üretim planlaması, buzağı büyütme ve düve yetiştirme, sığır barınakları, genel yetiştirme işleri, sütten yapılan testler ve sütün muhafazası, önemli süt ürünlerinin yapılışı, sığır besisi, boğa seçimi ve girişimcilik konularında eğitim verilmiştir. Eğitimler sonucunda kursu başarı ile tamamlayan çiftçilere sertifika verilmiştir.

Ayrıca proje kapsamında verilmiş olan üretici konferanslarının ilki Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nde Süt Kotası konusu konularında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş, bölge üreticisi kayıtlı süt miktarının önemi konusunda bilinçlendirilmiştir.

Projenin bölgeye faydaları: Bu projeyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, şu anda bölgede süt muhafazasının iyileştirilmesi ve bilinçli üretimlerin teşvik edilmesiyle üyelerinin, en yüksek kalitede ve en yüksek fiyattan süt satmasını sağlamaktadır. Uzmanların faaliyet raporları, proje süresince yeni alınan tankların kurulması ve işlerlik kazanması ile birlikte sütün, daha çok miktarda, soğutulmuş ve iyi muhafaza edilmiş şekilde yüksek fiyattan pazarlanmasını sağlayacak, bu da yöre halkının gelir düzeyinin artmasını sağlayacaktır.

Eğitimler sonucu toplanan kurs notları ve sunum dokümanları hazırlanmış ve uygulamaya yönelik video gösterimleri bir pilot proje olarak bu uygulamanın tekrarlanabilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bölgede hayvan hastalıkları ile ilgili genel bir veri tabanının oluşması ve hayvan beslenmesi ile ilgili uygulamaların tespit edilmesi sağlanmıştır.

Verilen girişimcilik eğitimiyle yöre halkı girişimciliğin ne olduğunu, ürettikleri çiğ sütün bölgede katma değeri yüksek ürünler haline getirilip direkt olarak nihai tüketiciye satabilmesi için neler yapılabileceği, bu tür girişimlere destek veren kurum ve kuruluşların kimler olduğu ve nasıl ulaşılacağı, çağdaş iletişim yöntemlerinin başında gelen bilgisayar okur yazarlığı konularında temel becerilerin edinilmesi sağlanmış ve böylece uzun dönemde girişimci olarak faaliyetlerde bulunacak üreticiler yöreye katkı sağlamış olacaklardır.

Ayrıca verilecek eğitimler sonucu bölgedeki hayvan hastalıkları ve hayvan beslenmesi konularında iyileşmeler olmuştur.

Önceden üreticiler sütünü mandıralara veya fabrikalara birlik vasıtasıyla süt işletmelerinin belirlediği fiyattan verirken 2006 yılında süt satışı için ihale yapılmış, süt daha yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, üreticinin geliri attırılmıştır.

Verilen eğitimler ve alınan 2 süt soğutma tankı sayesinde süt üretiminin kalitesi Avrupa Birliği Standartlarına çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerde sütün kalitesinin artığını göstermektedir.

Avrupa Birliği Proje 2

Proje adı: Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son Gelişmeler

Proje tarihi: 08.07.2008-07.08.2009

Proje bütçesi: 107.696,13 Euro

Proje faydalanıcısı ve ortakları: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, France Génétique Elevage and Institut de l'Elevage, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Proje amaçları: Bu proje ile büyükbaş hayvanların sağlığı ve verdikleri ürünlerin kalitesine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında kurulacak ortaklık çerçevesinde, eğitim ve ziyaret faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca üreticilerin modern sığırcılık tekniklerini tanımaları, bu tekniklerin özellikle gen ıslah çalışmaları, kayıt tutma, izlenebilirlik ve süt kotası açısından avantaj ve dezavantajlarını anlamaları, süt veriminin arttırılması, süt üretiminde üretimde ulusal ve uluslar arası verim, kalite ve standartların yakalanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, AB ile entegrasyonda önemli bir sorun olacak olan süt kotaları için hayvan ve ürün kayıtları tutmada izlenen yöntemlerin öğrenilmesi, daha yüksek gelir elde edilmesi ve çevrenin korunması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Projenin bölgeye faydaları: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının "AB Sürecinde Hayvancılığın Sorunları" adlı hazırladığı raporda AB uyum sürecinde Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı problemler arasında yer alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Amasya ve çevresinde daha once gerçekleştirdiğimiz "Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretim Kalitesinin Artırılması Projesi" sayesinde süt toplama merkezlerinin kurulmasıyla, sütün kalitesinin düşmesi engellenmiş, olası riskler en aza indirgenmiş ve taşıma maaliyetlerinin düşürülmesi ve kalitenin arttırılmasıyla üreticinin geliri bir nebzede olsa arttırılmıştır. Ayrıca verilen eğitimler sonucunda üretici sütün hijyeni konusunda bilinçlendirilmiş, sütün kalitesini ve verimini etkileyen hatalarını görmeleri sağlanmıştır. Şu anda bölgede belirlenen en büyük sorun işletme içi hayvan hareketlerinin çok oluşu ve bu nedenle kayıt sisteminde yaşanılan büyük sıkıntılar ve buna dayalı olarak gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında yaşanan sıkıntılardır. AB ile entegrasyonda süt kotaları Türkiye için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacağı ve kota sisteminde kalite, yağ oranı ve kayıtlı süt miktarının büyük önemi olduğu için, pilot bölge olarak seçilen bölgede bu sorunların önüne bir an once geçilecektir.

Proje kapsamında verilecek olan eğitimler sonucunda kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifika dağıtılacaktır. Çiftçilerin eğitimlere katılmaları ve bu eğitimlerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve buna ek olan gen ıslah uygulamalarını teşvik etmek amacıyla kurslara katılıp sertifika almaya hak kazanan çiftçilerin ıslah çalışmaları için gerekli olan girişimleri yapabilmeleri sağlanacaktır.

Projenin görünürlük faaliyetleri içerisinde yapılacak olan broşürler, seminerler, web sitesi ile hem projenin amaçları, ilerleyişi, eğitim notları herkese dağıtılmış, duyurulmuş ve bilgilendirilmiş olmakla beraber Amasya Bölgesi hakkında pek çok kişinin bilgi edinmesi sağlanmış olacaktır.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve proje ortağımız Fransa; France Génétique Elevage and Institut de l'Elevage arasında kurulacak ortaklık sayesinde sürdürülebilir ilişkilerin ve karşılıklı yararlılığın desteklenmesi, diyalogun arttırılması ve uzun vadeli sürdürülebilir iş birliğinin kurulması ve güçlendirilmesi sayesinde proje temalarından olan sürdürülebilir kırsal kalkınma da sağlanmış olacaktır.

Avrupa Birliği Proje 3

Proje adı: Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar

Proje tarihi: 15.07.2010-15.07.2011

Proje bütçesi: 322.179,84 Euro

Proje ortakları: Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Yönet-De: Kamu Yönetimi ve Denetim Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

Genel:

Avrupa Birliği Tarama Raporları (Fasıl ..,..), Stratejik Çerçeve Belgesi ve Mayıs 2008'de ETF tarafından Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında hazırlanan "Progress and priorities of human capital development in Turkey" adlı raporun bir çok kısımlarında kayıt dışı istihdamın Türkiye'de önemli bir problem olduğu belirtilmektedir. Yine bahsedilen raporlarda yapılan sektörel analizlerde tarım sektörü kayıt dışı istihdamın en yüksek oranlarda görüldüğü sektör olarak belirtilmektedir. Avrupa Birliği genelinde yeni üye ülkeleri de kapsayacak çalışmalarda tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın ülkeler bazında değerlendirilmesi gereken, çok ciddi bir konu olduğu belirtilmiş ve yeni üye ülkelere Avrupa Birliği'nde daha önce yapılan en iyi uygulamalardan örnekler verilmiştir (P. Renoy, Undeclared Work in an Enlarged Union). Bu projenin amacı, tarım nüfusu Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde olan Türkiye'de (yaklaşık %26) tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın çözümüne yönelik yenilikçi model önerisi sunmaktır. Bu model oluşturulurken, Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar ve OECD raporları incelenmiş ve Türkiye'nin yerel dinamikleri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurulmuştur.

Çözümlenmesi planlanan sorunlar:

Tarım sektörü çalışanları Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip değillerdir. Yeni yasal düzenlemenin tarım sektörü çalışanlarına getirdiklerinin, konunun uzman kişilerince bu sektörde çalışan kişilere anlatılması gerekmektedir. Tarım sektörü çalışanlarının genellikle eğitim düzeyleri diğer çalışanlardan daha düşük olması, yerleşim yerlerinin il, ilçe merkezlerindeki kamu kuruluşlarına ve bankalara uzak olması, bilgisayar, internet, faks gibi iletişim araçlarına erişimlerinin yeterli düzeyde olmamasından dolayı tarım sektörü çalışanları, yaptırmaları gereken kayıt işlemleri, evrakların takip edilmesi daha sonra düzenli ödemelerin yapılması gibi konularda yetersiz kalmaktadırlar. Tarım sektörü çalışanlarının gelirlerinin düşük olması ve yetersiz bilinç düzeyinden dolayı, kayıtlı istihdamın kendilerine getireceği katkıları bir ihtiyaç olarak hissetmemekte veya kısıtlı bütçelerinde önceliklendirmemektedirler. Ayrıca tarım sektöründe hizmet akdi ile çalışan kişilerin, işverenleri kayıt dışı istihdamın cezai yaptırımları ve sorumlulukları hakkında yeterince bilgi sahibi değildirler.

Hedef grupları ve nihai faydalanıcılar:

Projenin hedef grubu; tarım sektöründe çalışan 2000 kişidir. Nihai faydalanıcılar ise, gelirini tarım sektöründen sağlayan sürdürülebilirlik arz eden damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileridir.

Projenin ihtiyaç ve sorunlarla ilgisi:

Proje kapsamındaki 5510 ve daha önceki kanunlarla ilgili bilgi eksikliği, konunun hem mevzuat kısmına hakim hem de pratik konularda tecrübeli, kamu çalışanları (kurumlarından izin almak koşuluyla 657 sayılı kanun kapsamına giren personel) ve akademisyenler tarafından kısa süreli eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Eğitim çalışmaları Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illerinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri tarafından belirlenecek yerlerde yapılacaktır. Proje kapsamında kayıtlı istihdama geçiş yapacak kişilerin evrak işlerini ve düzenli ödemelerini takip etmek amacıyla projede iki kişi istihdam edilecektir. Bu kişiler üyelerin kayıt işlemleri için gerekli evrakların düzenlenmesi, ödemelerin internet aracılığı ile yapılması gibi konularda çalışacaklardır. Aynı iki kişi yardım hattı oluşturulmasında da görev alacaklardır. Bu sayede Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat bölgesindeki yerel yönetimlere uzak tarım çalışanlarının sisteme kayıt olmaları kolaylaşacaktır. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine sosyal güvenlikleriyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere proje sonrasında da kendi bütçesinden bir kişiyi istihdam ettirecektir. Tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın en önemli sebeplerinden biri çalışanların gelir yetersizliğidir. Amasya ve çevresindeki üyelere proje kapsamında, kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla, üreticinin verdiği süt başına litrede 0.015 TL prim verilecektir. Üreticilerin ortalama verdiği sütün 45-50 Lt/gün olduğu düşünülürse, üyelerin ödemesi gereken primlerin tamamının veya büyük kısmının süt primiyle sağlanması söz konusudur. Süt primlerinin maliyeti birliğin bütçesinden karşılanacaktır. Tarım sektörü çalışanlarına, kayıtlı istihdamın faydalarının yanı sıra, kayıt dışı istihdamın cezai müeyyideleri, kısa ve orta-uzun dönem sonuçları hakkında bilgiler verilecektir. Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 200 kadın üyeye, gelir düzeylerini arttırmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim çalışmaları düzenlenecektir. (yöresel peynir üretimi)

Projenin Genel Hedefleri:

Yeşilırmak havzasındaki illerde (Amasya, Samsun, Çorum, Tokat), tarım sektörüne dayalı kayıt dışı istihdamın azaltılması, Tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik örnek bir model uygulama geliştirilmesi, Proje ortakları (Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurumları ve Üniversite kuruluşları) arasında iş birliğinin arttırılması,

Tarım sektörü çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilinçlendirilmeleri, Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde tarım sektörü çalışanlarının yapması gereken bürokratik işlemlerin (yazışma, form doldurma vb.) desteklenmesi

Beklenen Sonuçlar:

Projede gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olan 2000 kadına Sosyal Güvenlikteki yeni düzenlemeler ve önceki hak sahipleri için yasal mevzuat anlatılması, üyelerin anlayabilecekleri şekilde, nasıl sigortalı olunur, sigortalı olmanın faydaları, hastalık sigortasından faydalanma, iş kazası meslek hastalıkları sigortasından faydalanma, eş, çocuk, anne ve babanın sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanması, emeklilik, sigortalı olmanın maliyeti (isteğe bağlı sigortalı olma halinde maliyet, zorunlu sigortalı olma halinde maliyet, geliri düşük olan vatandaşlar için uygulamalar), tarım BAĞ-KUR'luları için getirilen yeni uygulamalar gibi konularda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, proje sürecinde gerçekleştirilecek bilinçlendirme, süt primi uygulaması, bürokratik işlemlerde kolaylık, yardım masası oluşturulması gibi faaliyetler sonucunda, proje hazırlık aşamasında yapılan ölçümleme çalışmalarından yapılan çıkarımlarla, proje kapsamında 1000 kadının kayıtlı istihdama geçmesinin sağlanması, projede kayıtlı istihdama geçen 200 kadın gönüllü üyeye, kayıtlı istihdamın teşvikine odaklanan mesleki eğitim kapsamında (başvuru rehberi, örnek faaliyet 10), gelirlerini arttırmaya yönelik mesleki eğitim verilmesi, bu eğitim kapsamında kadın üyelerin ürettikleri yöresel peynir birlik tarafından satın alınması ve yine pazarlamasının da birlik tarafından yapılması.

Proje kapsamında yapılacak eğitimlerin başlangıcında ve sonucunda, eğitim alan kişilerin Sosyal Güvenlik Mevzuatı bilinç düzeyi, kayıtlı ve kayıt dışı istihdama yönlendiren sosyal ve psikolojik etmenler belirlenmesine yönelik ölçümleme çalışmalarının yapılması, elde edilecek verilerin mastır ve doktora çalışmalarında kullanılmak üzere proje web sayfası üzerinden duyurulması.

Proje kapsamında oluşturulacak yardım masası ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 2 kişinin istihdam ettirilmesi, proje kapsamında kayıtlı istihdama geçen her kişiye 0,015 TL/L süt primi verilmesi.

27 Haziran 2011 Proje Kapanış Paneli Sonuç Bildirgesi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 15 Temmuz 2010 tarihinde başlatılan "Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar" adlı AB projesinin "Türkiye'de Tarımın Geleceği ve Çiftçilerin Sosyal Güvenliği" adlı kapanış paneli 27 Haziran 2011 günü Merzifon'da gerçekleştirilmiştir.

Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim Üyesi Prof.Dr.Numan AKMAN'ın gerçekleştirdiği panele Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Kadir ARICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taylan KIYMAZ ve Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim YETKİN konuşmacı olarak katılmışlardır.

Panelde konuşmacı ve katılımcılar tarafından ileri sürülen görüşler ve yapılan öneriler aşağıda sıralanmıştır:

TARIM VE TARIMDA ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ, ÜLKE VE İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR!

Yerli Proje

T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 3.Etap Projesi

Proje adı: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Süt Soğutma Zinciri Kurularak Sütün Kalitesinin Arttırılması

Proje tarihi: 2007

Projenin Bütçesi: 347.613,2 TL.

Proje Faydalanıcısı ve Ortakları: Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Yatırım Yapılan Yerler: Ortaova köyü, Han Köyü, Sari Köyü, Yakup Köyü, Oymağaç Köyü, Konkurt Köyü, Hacıyakup Köyü, Eymir Köyü, Çavundur Köyü, Karacakaya Köyü, Alıcık Köyü, Diphane Köyü, Gümüşdere Köyü, Güblice Köyü, Gökçebağ Köyü, Doluca Köyü

Projenin Amaçları: Projenin temel amacı bölgede süt üretiminin Avrupa Birliği kalite standartlarına ve çeşitli konularda kanunlarla belirlenen sınırlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun yanı sıra bölgedeki süt üretimine dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Daha önceki Avrupa Birliği NUTS II hibe programı kapsamındaki projemizde sağlanan eğitim faaliyetleri sonucunda üreticiler bilinçlenmiş ve süt üretiminin bütün gereklerini yerine getirmektedirler. Ancak, sağıma kadar ne kadar hijyenine dikkat etmiş olurlarsa olsunlar, sağımdan hemen sonra soğutmalı süt tanklarına aktarılamadığı için kalitesinde ve besin değerlerinde düşme olmaktadır. Bu projede bunun önüne geçilmek amacıyla 16 köye süt soğutma tankı alımı gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Amasya ilinde çiğ süt üretiminde Avrupa Birliği kalite standartlarına uyulamamasından dolayı pazar imkanlarını kaybeden süt sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak ve iş piyasasında rekabet edebilir ve yeniliklere uyum sağlayabilir bir şekilde süt üretiminde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli bilimsel ve teknik uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri almak da projenin amaçları arasındadır.

Projenin Bölgeye Faydaları: Bölgede belirlenen en büyük ihtiyaç, köylerde üretilen sütlerin süt toplama merkezlerine ulaşana kadar, sağlıksız koşullarda muhafaza edilmesidir. Proje kapsamında belirlenen hedef grubun süt üretiminde yoğun olarak geleneksel yöntemlerin kullanılması, süt kalitesini istenilen düzeyde artıramama ve süt toplama işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeni ile süt üretimi istenilen kalitede ve düzeyde gerçekleşememektedir. Bu durum yöredeki çiğ süt üretiminde çalışan üreticiler ve diğer kişilerin düşük gelir düzeyinde kalmalarına ve sektörün giderek zayıflamasına neden olmaktadır. Bunlara karşı gerekli önlem alınmaması üretimde karlılığı düşürmektedir. Ayrıca şu anda süt merkezdeki süt soğutma tanklarına ulaştırılabilmek için süt toplama kamyonları tarafından alınmakta, sütün kalitesinin düşmesinin yanı sıra süt toplama kamyonları tüm üreticilere ulaşabilmek için gün içerisinde çok fazla yol kat etmektedirler. Bu da maliyetleri oldukça artırmaktadır. Toplanan sütler de gün boyunca kamyonda kalmaktadır. Özellikle yaz aylarında sütün gün boyu kamyonlarda kalması bozulma riski taşımaktadır. Bu proje ile sütün kalitesinin artırılması, olası risklerin en aza indirilmesi ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi için bölgeye sütlerin müşteriye ulaşıncaya kadar depolanacağı süt soğutma tankları yerleştirilmiştir. Süt soğutma tankları köylere yerleştirildikten sonra firmalar kendi soğutmalı kamyonlarıyla bu merkezleri dolaşarak sütü soğutulmuş şekilde topluyorlar ve bu da sütün arada kamyonlarda bozulma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Suni Tohumlama Projeleri

Birliğimiz, bölgemizde suni tohumlama uygulamalarını artırararak hayvan ıslahına ve hayvan hastalıkları ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 2016 yılından itibaren kendi olanaklarıyla suni tohumlama projelerini uygulamaya başladı.

Proje bölgelerinde yer alan köylerin merkeze uzaklığı ve yollarının mevsim koşullarından olumsuz olarak etkilenmesi, verilen suni tohumlama hizmetlerini zorlaştırmakta ve maliyetleri yükseltmektedir. Ancak, Birliğimiz hayvan ıslahının, süt ve besi hayvancılığında aynı gider ile daha yüksek verim elde edilmesi ile üreticilere sağladığı ekonomik fayda dolayısıyla, bu bölgedeki suni tohumlama faaliyetlerinin devam ettirilmesinin İlimiz hayvancılığının gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağladığını değerlendirdiğinden, karşılaşılan zorluk ve yüksek maliyetleri Birlik olanaklarıyla karşılamaktadır.


01 Ocak–31 Aralık 2016 tarihleri arasında bir yıl süreyle uygulanmak üzere, Taşan Dağı bölgesindeki toplam 17 köyde, yetiştirilen ineklerin kültür ırkı etçi boğaların spermalarıyla gebe bırakılmasına destek verilerek, buzağıdan sağlanan gelirin artırılması ve daha nitelikli besi materyali elde edilmesi amacıyla, "Taşan Dağı'ndaki köylerde Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melez Buzağıların Elde Edilmesi" adlı bir projeyi kendi olanaklarıyla hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Birliğimiz ve Merzifon İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 29 Aralık 2015 tarihinden itibaren eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına başladı. Toplantılarda, Birlik personeli tarafından, projenin amacı, süresi, uygulama alanı, proje kapsamına giren köylerde suni tohumlamanın 30 TL. indirimli uygulanacağı, suni tohumlamanın faydaları, suni tohumlama yoluyla daha verimli hayvanlar elde edileceği ve suni tohumlama yaptıranların hayvancılık desteklemelerinden daha fazla faydalanacakları konuları üzerinde durularak üreticilere proje hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Merzifon İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce görevlendirilen personel ise küpeleme, aşılama, vb. uygulamalar hakkında üreticilere bilgi verdi.

Merzifon İlçesine bağlı ve Taşan Dağı bölgesinde bulunan Akören, Aksungur, Bayat, Çavundur, Çobanören, Hırka, Kayadüzü, Karamağara, Karamustafapaşa, Osmanoğlu, Yakacık, İnalan, Gelinsini, Derealan, Aşağıbük, Ortabük ve Yukarıbük köylerinde uygulanan proje ile bu köylerde 2015 yılında 976 olan suni tohumlama uygulama sayısının 2016 yılında 1.482'ye yükselerek, 506 adet ile %52 oranında artış göstermesi sağlandı.

Birliğimiz, ilk projeden elde edilen olumlu sonuçlar nedeniyle, benzer bir proje olan "Amasya İlinde Suni Tohumlama Yoluyla Etçil Buzağıların Elde Edilmesi" adlı projeyi 01 Ocak–31 Aralık 2017 tarihleri arasında Hamamözü İlçesi ve bağlı köylerinde bir yıl süreyle uygulama kararı alarak eğitim ve tanıtım çalışmaları ile faaliyetlere başladı.

Hamamözü İlçesi ve İlçeye bağlı Alanköy, Arpadere, Aşağıovacık, Çayköy, Damladere, Dedeköy, Göçeri, Gölköy, Hıdırlar, Kızılcaören, Mağaraobruğu, Omarca, Sarayözü, Tekçam, Tepeköy, Yemişen, Yeniköy ve Yukarıovacık köylerinde uygulanan proje ile bu köylerde 2016 yılında 667 olan suni tohumlama uygulama sayısının 2017 yılında 947'ye yükselerek, 280 adet ile %42 oranında artış göstermesi sağlandı.

Üreticilerin, suni tohumlama yaptırmadan buzağı desteğinden faydalanabilmelerine olanak sağlayan yeni yasal uygulamaların hayata geçirildiği bu dönemde elde edilen bu artışın, özellikle bölgenin dağlık bir alan olması nedeniyle, projenin sağladığı fayda ve hayvan ıslahına katkısının oldukça yüksek olduğu değerlendirilmektedir.

Birliğimiz, ilk iki projeden elde edilen olumlu sonuçlar nedeniyle, benzer bir proje olan "Taşova'daki köylerde Suni Tohumlama Yoluyla Etçi Melez Buzağıların Elde Edilmesi" adlı projeyi 01 Ocak–31 Aralık 2018 tarihleri arasında Taşova İlçesi ve bağlı köylerinde bir yıl süreyle uygulama kararı alarak eğitim ve tanıtım çalışmaları ile faaliyetlere başladı.

01 Ocak–31 Aralık 2018 tarihleri arasında bir yıl süreyle uygulanmak üzere, Taşova bölgesindeki Alpaslan, Karsavul, Arpaderesi, Sepetli, Yayladibi, Destek, Karamuk, Boraboy, Mercimek, Çaydibi, Kırkharman, Gürsu, Yeşilyurt, Türkmentamı, Kozluca ve Kavaoğlu köylerinde, yetiştirilen ineklerin kültür ırkı etçi boğaların spermalarıyla gebe bırakılmasına destek verilerek, buzağıdan sağlanan gelirin artırılması ve daha nitelikli besi materyali elde edilmesi amacıyla çalışmalar başladı.

Proje uygulama safhası öncesinde Birliğimiz tarafından düzenlenen toplantılarda, projenin amacı, süresi, uygulama alanı, proje kapsamına giren köylerde suni tohumlamanın indirimli yapılacağı, suni tohumlamanın faydaları, suni tohumlama yoluyla daha verimli hayvanlar elde edileceği ve suni tohumlama yaptıranların hayvancılık desteklemelerinden daha fazla faydalanacakları konuları üzerinde durularak üreticilere proje hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Taşova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce görevlendirilen personel ise küpeleme, aşılama, vb. uygulamalar hakkında üreticilere bilgi verdi.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Suluova ilçesinde bulunan 18 dağ köyünde etçi melezleme projesini 01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihleri arasında 1 yıl olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Projemizin tanıtımı için yıl içerisinde dağ köyleri ziyaret edilerek üreticilere projemiz hakkından bilgi verilmiştir. Birliğimiz İlçemizde bulunana dağ köylerinde suni tohumlama faaliyetlerinin arttırılması için suni tohumlama uygulama ücretinde %50 oranında indirim gerçekleştirmiştir.

Birliğimizin bu projedeki amacı dağ köylerinde suni tohumlamayı uygun fiyatlarla uygulayarak etçi melezlemeyi yaygınlaştırmak ve işletmede bulunan Hayvanları suni tohumlama yoluyla ıslah ederek daha kaliteli hale getirmektir. Bunun yanı sıra suni tohumlamadan doğan buzağıların bakanlığın vermiş olduğu hayvancılık desteklerinden en yüksek şekilde yararlanmasını sağlamaktır.

Proje süresi içerisinde 1012 adet suni tohumlama uygulanması yapılmıştır ve bir önceki yıla göre suni tohumlama sayılarında % 50 artış olmuştur. Proje dahilinde Suni tohumlamadan doğan 768 buzağı kombine etçi desteği almaya hak kazanmıştır.

Etçi melezlemeden doğan erkek buzağılar yerli ırklara göre daha kazançlı besilik danalar doğmasına neden olmuş, dişi buzağılar ise işletmede etçi verim yönü baskın olan damızlıklar olmasına neden olmuştur. Üreticimizin işletmelerinde doğan yüksek verim kabiliyetine sahip buzağılar bölgede suni tohumlama uygulamalarına inancı artırmıştır.

Amasya DSYB olarak ilimiz ıslah çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenli bir şekilde bütçe oluşturularak gerçekleştirmekte olduğumuz ve bu yılda Göynücek ilçemizde yürütülmekte olan Suni Tohumlama Uygulamalarının Yaygınlaştırılması adlı projemiz sonuçlandırılmıştır

2021 yılı projemiz için seçilen ilçemiz Göynücek ve ilçeye bağlı 38 köyümüzdür. 11 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında GenTürk boğalarına ait spermalardan gerçekleştirilen suni tohumlama uygulamasında yol dahil ücretlendirilmesi 50 TL olup ithal spermalarda da bir o kadar indirim yapılmıştır.

Göynücek ilçesinde 2021 yılında 1097 adet suni tohumlama uygulaması gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı içerisinde doğmasını beklediğimiz buzağıların verileri başlık altında paylaşılmaya devam edecektir. Gerçekleştirilen Islah projesi Göynücek ilçesi sınırlarında bulunan köylerde, yetiştirilen ineklerin kültür ırkı boğa spermalarıyla gebe bırakılmasıyla, buzağılardan sağlanan gelirin artırılması ve daha nitelikli damızlık hayvanlarının elde edilmesidir.

Proje ile elde edilecek sonuçlar

Sözleşmeli Yem Bitkisi Ekim Projeleri

Birliğimiz ilk sözleşmeli yem bitkisi ekimi faaliyetini 2016 yılında bölgemizdeki üreticilerle yaptığı silajlık mısır ekimi sözleşmeleri ile gerçekleştirmiştir.

Hasat döneminin çok kısa olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yaşanan aksaklıklara rağmen, elde edilen büyük fayda ve piyasa istikrarına sağlanan katkı nedeniyle, Birliğimiz, Amasya bölgesinde kaba yem ekimini geliştirmek ve artırmak amacıyla Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan "Kaba Yem Ekimi Protokolü" kapsamında "Sözleşmeli Yonca Ekimi" ve "Sözleşmeli Mısır Ekimi" adlı 2 projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Amaç

Her iki sözleşmenin temel amacı bölgemizde sulu tarıma uygun arazileri olan köylerde sözleşmeli yonca ve mısır ekimi yaptırılarak, bölgedeki küçük ve büyük işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, yonca üretimi yaygınlaştırılması ile de çiftçi için alternatif bir ürün oluşturularak ürün pazarlama sorunu olmadan ekonomik kazanç sağlanmasıdır.

Süre

Sözleşmeli Yonca Ekimi Projesi yonca ekiminden itibaren beş yıl (01.01.2022-01.01.2027), Sözleşmeli Mısır Ekimi Projesi ise bir yıl (01.01.2022-01.01.2023) süre ile uygulanacaktır.

Elde edilecek fayda

Sözleşmeli Yonca Ekimi Projesi ile toplam 2.000 dekar alanda yapılacak uygulamada, dekar başına her biçimde 500 kg. kuru ot hesabı ile her yıl 5 biçim sonucunda bölgede elde edilecek yonca kuru otu için üreticiye, kilogram başına 0,65 TL. üzerinden, ödenecek olan toplam yıllık tutar 3.000.000 TL. civarında olacaktır.

Sözleşmeli Mısır Ekimi Projesi ile toplam 2.000 dekar alanda yapılacak uygulamada, dekar başına 7.000 kg. mısır silajı hesabı ile elde edilecek mısır silajı için üreticiye, kilogram başına 0,18 TL. üzerinden, ödenecek olan toplam yıllık tutar 1.820.000 TL. civarında olacaktır.

Uygulama Alanı

Amasya İli Merzifon ve Suluova ilçelerine bağlı sulu tarıma uygun arazilere sahip 27 köy

Projenin bölgeye sağlayacağı faydalar

Sığırcılık İşletmelerinde Karlılığı Artıracak Yenilikçi Yaklaşımların Yaygınlaştırılması

Projenin Amacı

Öncelik Amasya İlinde olmak üzere, bölgemizdeki süt sığırcılığı ve sığır besisi işletmelerinin karlılığını artırmak ve bunları geleceğe hazırlamak, için örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşumunu gözeten, danışmanlık alt yapısı oluşturmaktır.

Projenin Kapsamı

Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye işletmelerden gönüllü olarak danışmanlık hizmeti almak isteyen işletmeler projenin ilk aşamadaki yararlanıcıları olacaktır. Daha sonraki dönemlerde, İlimizdeki üye olmayan işletmelere ek olarak, komşu iller başta olmak üzere, başka illerdeki işletmelere de hizmet verilebilecektir.

Projenin Hedefleri

Beklenen Sonuçlar

Ekilmeyen Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması

Projenin Amacı

Amasya DSYB olarak; atıl arazileri ıslah ederek üreticilerimizin öncelikle kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla “Ekilmeyen Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması” adlı projemiz “Ekilmedik bir karış arazi kalmasın!” sloganımızla 20.04.2022 tarihinde başlanmıştır.

Birliğimiz bünyesindeki saha hizmetinde yer alan makine parkı sorumlusu, 5 makine operatörüne ek 2 ziraat mühendisi ve Amasya DSYB Birlik danışmanı Proje kapsamında görev almaktadır. Gerek duyulduğunda yem bitkileri yetiştiriciliği, toprak analizi vb. alanlarda çeşitli kurum ve uzman kişilerden yararlanılabilecektir.

Proje hedeflerimiz;

Ekimi planlanan ürünler arasında Yonca, Fiğ-bezelye, Yulaf, Arpa, Mısır (silaj ve danelik), Buğday, Soya, Yem şalgamı, Nohut, Fasulye, Mercimek vb. ürünler bulunmaktadır.

Proje kapsamında toprak hazırlığından ürünün ekim, hasat, nakliye ve satışı aşamasında birliğimizin ortak makine parkındaki alet ve ekipmanlardan yararlanarak birlik bünyesindeki operatörlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Amacımız bölgemizdeki ekilmeyen/ekilemeyen araziler ile nadasa bırakılmış alanlarda yem bitkileri başta olmak üzere bitkisel ürünler üretimi gerçekleştirilerek, hem stratejik öneme sahip kaliteli kaba yemlerin hem de yöremize özel diğer bitkisel ürünlerin üretimini artırmak suretiyle bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

TAGEM ve Amasya DSYB Teknik İş Birliği Protokolü

21.10.2021 tarihinde Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz ve Lalahan Tarımsal Araştırma Merkezi arasında teknik iş birliği protokolü imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile Hayvan Besleme, Yetiştirme, Islah, Genetik, Suni Tohumlama, Embriyo Transferi ve Eğitim konularında ortak çalışmalara başlanmıştır.

Amacımız bu kapsamda sahada yaşanılan problemlerin tespiti, bu problemlerin çözümüne yönelik proje geliştirilmesi, saha uygulamaları, teknik ve üye personel eğitimleri konularında ortak çalışmalar yürütmektir..

Yeni Nesil Tarım Makineleri Operatörlüğü Eğitimi

Amasya DSYB 10 yıldır bölgemizde üreticilerimiz tarafından ekimi gerçekleştirilen mısır silajının biçim işlemlerini kiraladığı traktör ve satın aldığı silaj biçme makinalarıyla gerçekleştiriyordu; son 3 yıldır kendi bünyesinde kurduğu makine parkı vasıtasıyla toprağın hazırlanmasından ekimine ve ürünün hasat edilmesine kadar tüm aşamaları bölgemizdeki üreticilere kiralama usulüyle kendi çalışanları olan operatörleri ile birlikte gerçekleştiriyor.

Bölgemizde sözleşmeli yonca ve silaj ekimi yaptırılıp üyelerinin ihtiyacı olan kaba yemi her aşamasında kontrol ederek paketleme ve kuru balya halinde üreticisinin hizmetine sunuyor. Amasya DSYB 2019 yılında 750 dönüm silajlık mısır sözleşmeli ekimi 500 dönüm yonca sözleşmeli ekimi gerçekleştirmiş hasat edilen ürünü gerek paketleyerek gerekse kuru balya şeklinde üreticilerin hizmetine sunmuştur.

Bölgemiz özellikle Suluova ve Merzifon ovalarında sulu tarıma elverişli arazide Yeni Nesil Makine Operatör Eğitimi sonucu mevcut olan sözleşmeli tarım arazilerinin büyüklüğünü arttırmak, bölgemizi kaba yem merkezi haline getirmek, ürettiğimiz kaba yemi birlik aracılığı ile değerinde bütün ülkeye satmayı amaçlamaktayız. Yeni Nesil Makine Operatör eğitimleri sayesinde özellikle yeni nesil tarım makinelerinin bilerek ve profesyonelce kullanılmasını öğretmek ve genç üreticilerle işbirliği yaparak bölgemiz tarım ve hayvancılığının gelişerek dünya ile yarışır hale gelmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Eğitimlerimizi Amasya DSYB Makina parkında bulunan Yeni Nesil Tarım Makineleri üzerinde teorik ve pratik olarak haftada 2 ders şeklinde Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirmeye başladık. Derslere düzenli katılım sağlayan kursiyerlere ferdi kaza sigortası Amasya DSYB tarafından yaptırılacaktır.

Eğitimlerde John deere, Case, İlgi tarım, Gaspardo, Çelikel, Fimaks ve Krone firmalarından gelen işinde uzman ekipler tarafından Yeni Nesil Tarım Makinalarının kullanılması ve bakımı hakkında bilgiler verilecektir. Eğitimlerin içeriğine göre Ankara Üniversitesi Tarım Teknolojileri Bölümünden akademisyenlerin katılımı sağlanacaktır.

Ancak, Covid-19 sebebiyle eğitimlere ara verilmiştir.