Projelerimiz

Avrupa Birliği Proje 1

Proje adı: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretim Kalitesinin Artırılması Projesi

Proje tarihi: 01.06.2007-31.05.2008

Proje bütçesi: 81.035,22 Euro

Proje faydalanıcısı ve ortakları: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Proje amaçları: Ülkemizde süt endüstrisinin yaşadığı en önemli sorun; hayvan yetiştiriciliğinde yeterli hijyen, sağlık ve kalite koşullarının tam olarak sağlanamaması, çiftçilerin hayvan sağımı, süt verimi gibi teknik konularda eğitimden yoksun olması sonucu; hayvan başına düşük verim eldesiyle birlikte hammadde elimine edilemeyen kalite kayıplarıdır. Bu kayıpları önlemek ve daha kaliteli süt üretmek için bu projede Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği liderliğinde süt üreticilerinin eğitimi yolu ile süt üretiminin Avrupa Birliği kalite standartlarına ve çeşitli konularda kanunlarla belirlenen sınırlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgedeki süt üretimine dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için kurulan ortaklığın devamlılığını sağlamak projenin diğer amaçları arasındadır.

Proje faaliyetleri: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında, Yeşilırmak havzası Kalkınma Birliği Amasya, Tokat, Çorum, Samsun illerini içine alan bölgedeki projeleri değerlendirmiştir ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen bu proje bölgede 1. seçilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilen ana faaliyetlerden, çeşitli bölgelerde üretilen sütlerin satılmak üzere toplanıcıya kadar sağlıklı koşullarda saklanmasını sağlamak için uygun bölgelere yerleştirilen 2 adet 3,5 tonluk süt soğutma tankları alınmış, bu tankların kontrolünü yapacak operatörlerin istihdamı yapılmış, üretilen sütün kalitesinin arttırılması, standartlara uygun hale getirilmesi ve bölgedeki süt üretimindeki verimliliğin arttırılması için süt üreticilerine suni tohumlama ve yem bitkileri yetiştiriciliği, hayvan hastalıkları ve hayvan besleme, sığırlarda üretim planlaması, buzağı büyütme ve düve yetiştirme, sığır barınakları, genel yetiştirme işleri, sütten yapılan testler ve sütün muhafazası, önemli süt ürünlerinin yapılışı, sığır besisi, boğa seçimi ve girişimcilik konularında eğitim verilmiştir. Eğitimler sonucunda kursu başarı ile tamamlayan çiftçilere sertifika verilmiştir.

Ayrıca proje kapsamında verilmiş olan üretici konferanslarının ilki Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nde Süt Kotası konusu konularında uzman kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmiş, bölge üreticisi kayıtlı süt miktarının önemi konusunda bilinçlendirilmiştir.

Projenin bölgeye faydaları: Bu projeyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, şu anda bölgede süt muhafazasının iyileştirilmesi ve bilinçli üretimlerin teşvik edilmesiyle üyelerinin, en yüksek kalitede ve en yüksek fiyattan süt satmasını sağlamaktadır. Uzmanların faaliyet raporları, proje süresince yeni alınan tankların kurulması ve işlerlik kazanması ile birlikte sütün, daha çok miktarda, soğutulmuş ve iyi muhafaza edilmiş şekilde yüksek fiyattan pazarlanmasını sağlayacak, bu da yöre halkının gelir düzeyinin artmasını sağlayacaktır.

Eğitimler sonucu toplanan kurs notları ve sunum dokümanları hazırlanmış ve uygulamaya yönelik video gösterimleri bir pilot proje olarak bu uygulamanın tekrarlanabilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bölgede hayvan hastalıkları ile ilgili genel bir veri tabanının oluşması ve hayvan beslenmesi ile ilgili uygulamaların tespit edilmesi sağlanmıştır.

Verilen girişimcilik eğitimiyle yöre halkı girişimciliğin ne olduğunu, ürettikleri çiğ sütün bölgede katma değeri yüksek ürünler haline getirilip direkt olarak nihai tüketiciye satabilmesi için neler yapılabileceği, bu tür girişimlere destek veren kurum ve kuruluşların kimler olduğu ve nasıl ulaşılacağı, çağdaş iletişim yöntemlerinin başında gelen bilgisayar okur yazarlığı konularında temel becerilerin edinilmesi sağlanmış ve böylece uzun dönemde girişimci olarak faaliyetlerde bulunacak üreticiler yöreye katkı sağlamış olacaklardır.

Ayrıca verilecek eğitimler sonucu bölgedeki hayvan hastalıkları ve hayvan beslenmesi konularında iyileşmeler olmuştur.

Önceden üreticiler sütünü mandıralara veya fabrikalara birlik vasıtasıyla süt işletmelerinin belirlediği fiyattan verirken 2006 yılında süt satışı için ihale yapılmış, süt daha yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, üreticinin geliri attırılmıştır.

Verilen eğitimler ve alınan 2 süt soğutma tankı sayesinde süt üretiminin kalitesi Avrupa Birliği Standartlarına çıkarılmaya çalışılmıştır. Yapılan analizlerde sütün kalitesinin artığını göstermektedir.

Avrupa Birliği Proje 2

Proje adı: Damızlık Sığır Yetiştiriciliğinde Mevcut Uygulamalar ve Son Gelişmeler

Proje tarihi: 08.07.2008-07.08.2009

Proje bütçesi: 107.696,13 Euro

Proje faydalanıcısı ve ortakları: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, France Génétique Elevage and Institut de l'Elevage, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı

Proje amaçları: Bu proje ile büyükbaş hayvanların sağlığı ve verdikleri ürünlerin kalitesine yönelik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılması amacıyla, Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında kurulacak ortaklık çerçevesinde, eğitim ve ziyaret faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca üreticilerin modern sığırcılık tekniklerini tanımaları, bu tekniklerin özellikle gen ıslah çalışmaları, kayıt tutma, izlenebilirlik ve süt kotası açısından avantaj ve dezavantajlarını anlamaları, süt veriminin arttırılması, süt üretiminde üretimde ulusal ve uluslar arası verim, kalite ve standartların yakalanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, AB ile entegrasyonda önemli bir sorun olacak olan süt kotaları için hayvan ve ürün kayıtları tutmada izlenen yöntemlerin öğrenilmesi, daha yüksek gelir elde edilmesi ve çevrenin korunması projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Projenin bölgeye faydaları: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının "AB Sürecinde Hayvancılığın Sorunları" adlı hazırladığı raporda AB uyum sürecinde Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı problemler arasında yer alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Amasya ve çevresinde daha once gerçekleştirdiğimiz "Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Amasya İlinde Süt Üreticilerinin Eğitimi Yolu ile Süt Üretim Kalitesinin Artırılması Projesi" sayesinde süt toplama merkezlerinin kurulmasıyla, sütün kalitesinin düşmesi engellenmiş, olası riskler en aza indirgenmiş ve taşıma maaliyetlerinin düşürülmesi ve kalitenin arttırılmasıyla üreticinin geliri bir nebzede olsa arttırılmıştır. Ayrıca verilen eğitimler sonucunda üretici sütün hijyeni konusunda bilinçlendirilmiş, sütün kalitesini ve verimini etkileyen hatalarını görmeleri sağlanmıştır. Şu anda bölgede belirlenen en büyük sorun işletme içi hayvan hareketlerinin çok oluşu ve bu nedenle kayıt sisteminde yaşanılan büyük sıkıntılar ve buna dayalı olarak gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında yaşanan sıkıntılardır. AB ile entegrasyonda süt kotaları Türkiye için önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacağı ve kota sisteminde kalite, yağ oranı ve kayıtlı süt miktarının büyük önemi olduğu için, pilot bölge olarak seçilen bölgede bu sorunların önüne bir an once geçilecektir.

Proje kapsamında verilecek olan eğitimler sonucunda kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifika dağıtılacaktır. Çiftçilerin eğitimlere katılmaları ve bu eğitimlerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak ve buna ek olan gen ıslah uygulamalarını teşvik etmek amacıyla kurslara katılıp sertifika almaya hak kazanan çiftçilerin ıslah çalışmaları için gerekli olan girişimleri yapabilmeleri sağlanacaktır.

Projenin görünürlük faaliyetleri içerisinde yapılacak olan broşürler, seminerler, web sitesi ile hem projenin amaçları, ilerleyişi, eğitim notları herkese dağıtılmış, duyurulmuş ve bilgilendirilmiş olmakla beraber Amasya Bölgesi hakkında pek çok kişinin bilgi edinmesi sağlanmış olacaktır.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve proje ortağımız Fransa; France Génétique Elevage and Institut de l'Elevage arasında kurulacak ortaklık sayesinde sürdürülebilir ilişkilerin ve karşılıklı yararlılığın desteklenmesi, diyalogun arttırılması ve uzun vadeli sürdürülebilir iş birliğinin kurulması ve güçlendirilmesi sayesinde proje temalarından olan sürdürülebilir kırsal kalkınma da sağlanmış olacaktır.

Avrupa Birliği Proje 3

Proje adı: Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar

Proje tarihi: 15.07.2010-15.07.2011

Proje bütçesi: 322.179,84 Euro

Proje ortakları: Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Yönet-De: Kamu Yönetimi ve Denetim Stratejileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

Genel:

Avrupa Birliği Tarama Raporları (Fasıl ..,..), Stratejik Çerçeve Belgesi ve Mayıs 2008'de ETF tarafından Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında hazırlanan "Progress and priorities of human capital development in Turkey" adlı raporun bir çok kısımlarında kayıt dışı istihdamın Türkiye'de önemli bir problem olduğu belirtilmektedir. Yine bahsedilen raporlarda yapılan sektörel analizlerde tarım sektörü kayıt dışı istihdamın en yüksek oranlarda görüldüğü sektör olarak belirtilmektedir. Avrupa Birliği genelinde yeni üye ülkeleri de kapsayacak çalışmalarda tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın ülkeler bazında değerlendirilmesi gereken, çok ciddi bir konu olduğu belirtilmiş ve yeni üye ülkelere Avrupa Birliği'nde daha önce yapılan en iyi uygulamalardan örnekler verilmiştir (P. Renoy, Undeclared Work in an Enlarged Union). Bu projenin amacı, tarım nüfusu Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde olan Türkiye'de (yaklaşık %26) tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın çözümüne yönelik yenilikçi model önerisi sunmaktır. Bu model oluşturulurken, Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar ve OECD raporları incelenmiş ve Türkiye'nin yerel dinamikleri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurulmuştur.

Çözümlenmesi planlanan sorunlar:

Tarım sektörü çalışanları Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip değillerdir. Yeni yasal düzenlemenin tarım sektörü çalışanlarına getirdiklerinin, konunun uzman kişilerince bu sektörde çalışan kişilere anlatılması gerekmektedir. Tarım sektörü çalışanlarının genellikle eğitim düzeyleri diğer çalışanlardan daha düşük olması, yerleşim yerlerinin il, ilçe merkezlerindeki kamu kuruluşlarına ve bankalara uzak olması, bilgisayar, internet, faks gibi iletişim araçlarına erişimlerinin yeterli düzeyde olmamasından dolayı tarım sektörü çalışanları, yaptırmaları gereken kayıt işlemleri, evrakların takip edilmesi daha sonra düzenli ödemelerin yapılması gibi konularda yetersiz kalmaktadırlar. Tarım sektörü çalışanlarının gelirlerinin düşük olması ve yetersiz bilinç düzeyinden dolayı, kayıtlı istihdamın kendilerine getireceği katkıları bir ihtiyaç olarak hissetmemekte veya kısıtlı bütçelerinde önceliklendirmemektedirler. Ayrıca tarım sektöründe hizmet akdi ile çalışan kişilerin, işverenleri kayıt dışı istihdamın cezai yaptırımları ve sorumlulukları hakkında yeterince bilgi sahibi değildirler.

Hedef grupları ve nihai faydalanıcılar:

Projenin hedef grubu; tarım sektöründe çalışan 2000 kişidir. Nihai faydalanıcılar ise, gelirini tarım sektöründen sağlayan sürdürülebilirlik arz eden damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileridir.

Projenin ihtiyaç ve sorunlarla ilgisi:

Proje kapsamındaki 5510 ve daha önceki kanunlarla ilgili bilgi eksikliği, konunun hem mevzuat kısmına hakim hem de pratik konularda tecrübeli, kamu çalışanları (kurumlarından izin almak koşuluyla 657 sayılı kanun kapsamına giren personel) ve akademisyenler tarafından kısa süreli eğitim çalışmaları düzenlenecektir. Eğitim çalışmaları Amasya, Tokat, Çorum ve Samsun illerinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri tarafından belirlenecek yerlerde yapılacaktır. Proje kapsamında kayıtlı istihdama geçiş yapacak kişilerin evrak işlerini ve düzenli ödemelerini takip etmek amacıyla projede iki kişi istihdam edilecektir. Bu kişiler üyelerin kayıt işlemleri için gerekli evrakların düzenlenmesi, ödemelerin internet aracılığı ile yapılması gibi konularda çalışacaklardır. Aynı iki kişi yardım hattı oluşturulmasında da görev alacaklardır. Bu sayede Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat bölgesindeki yerel yönetimlere uzak tarım çalışanlarının sisteme kayıt olmaları kolaylaşacaktır. Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine sosyal güvenlikleriyle ilgili konularda yardımcı olmak üzere proje sonrasında da kendi bütçesinden bir kişiyi istihdam ettirecektir. Tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın en önemli sebeplerinden biri çalışanların gelir yetersizliğidir. Amasya ve çevresindeki üyelere proje kapsamında, kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla, üreticinin verdiği süt başına litrede 0.015 TL prim verilecektir. Üreticilerin ortalama verdiği sütün 45-50 Lt/gün olduğu düşünülürse, üyelerin ödemesi gereken primlerin tamamının veya büyük kısmının süt primiyle sağlanması söz konusudur. Süt primlerinin maliyeti birliğin bütçesinden karşılanacaktır. Tarım sektörü çalışanlarına, kayıtlı istihdamın faydalarının yanı sıra, kayıt dışı istihdamın cezai müeyyideleri, kısa ve orta-uzun dönem sonuçları hakkında bilgiler verilecektir. Sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 200 kadın üyeye, gelir düzeylerini arttırmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla mesleki eğitim çalışmaları düzenlenecektir. (yöresel peynir üretimi)

Projenin Genel Hedefleri:

Yeşilırmak havzasındaki illerde (Amasya, Samsun, Çorum, Tokat), tarım sektörüne dayalı kayıt dışı istihdamın azaltılması, Tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik örnek bir model uygulama geliştirilmesi, Proje ortakları (Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu kurumları ve Üniversite kuruluşları) arasında iş birliğinin arttırılması,

Tarım sektörü çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilinçlendirilmeleri, Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde tarım sektörü çalışanlarının yapması gereken bürokratik işlemlerin (yazışma, form doldurma vb.) desteklenmesi

Beklenen Sonuçlar:

Projede gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olan 2000 kadına Sosyal Güvenlikteki yeni düzenlemeler ve önceki hak sahipleri için yasal mevzuat anlatılması, üyelerin anlayabilecekleri şekilde, nasıl sigortalı olunur, sigortalı olmanın faydaları, hastalık sigortasından faydalanma, iş kazası meslek hastalıkları sigortasından faydalanma, eş, çocuk, anne ve babanın sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanması, emeklilik, sigortalı olmanın maliyeti (isteğe bağlı sigortalı olma halinde maliyet, zorunlu sigortalı olma halinde maliyet, geliri düşük olan vatandaşlar için uygulamalar), tarım BAĞ-KUR'luları için getirilen yeni uygulamalar gibi konularda eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, proje sürecinde gerçekleştirilecek bilinçlendirme, süt primi uygulaması, bürokratik işlemlerde kolaylık, yardım masası oluşturulması gibi faaliyetler sonucunda, proje hazırlık aşamasında yapılan ölçümleme çalışmalarından yapılan çıkarımlarla, proje kapsamında 1000 kadının kayıtlı istihdama geçmesinin sağlanması, projede kayıtlı istihdama geçen 200 kadın gönüllü üyeye, kayıtlı istihdamın teşvikine odaklanan mesleki eğitim kapsamında (başvuru rehberi, örnek faaliyet 10), gelirlerini arttırmaya yönelik mesleki eğitim verilmesi, bu eğitim kapsamında kadın üyelerin ürettikleri yöresel peynir birlik tarafından satın alınması ve yine pazarlamasının da birlik tarafından yapılması.

Proje kapsamında yapılacak eğitimlerin başlangıcında ve sonucunda, eğitim alan kişilerin Sosyal Güvenlik Mevzuatı bilinç düzeyi, kayıtlı ve kayıt dışı istihdama yönlendiren sosyal ve psikolojik etmenler belirlenmesine yönelik ölçümleme çalışmalarının yapılması, elde edilecek verilerin mastır ve doktora çalışmalarında kullanılmak üzere proje web sayfası üzerinden duyurulması.

Proje kapsamında oluşturulacak yardım masası ve bürokratik işlemleri kolaylaştırmak amacıyla 2 kişinin istihdam ettirilmesi, proje kapsamında kayıtlı istihdama geçen her kişiye 0,015 TL/L süt primi verilmesi.

27 Haziran 2011 Proje Kapanış Paneli Sonuç Bildirgesi

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 15 Temmuz 2010 tarihinde başlatılan "Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümüne Yenilikçi Yaklaşımlar" adlı AB projesinin "Türkiye'de Tarımın Geleceği ve Çiftçilerin Sosyal Güvenliği" adlı kapanış paneli 27 Haziran 2011 günü Merzifon'da gerçekleştirilmiştir.

Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim Üyesi Prof.Dr.Numan AKMAN'ın gerçekleştirdiği panele Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Kadir ARICI, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Taylan KIYMAZ ve Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim YETKİN konuşmacı olarak katılmışlardır.

Panelde konuşmacı ve katılımcılar tarafından ileri sürülen görüşler ve yapılan öneriler aşağıda sıralanmıştır:

TARIM VE TARIMDA ÇALIŞANLARIN GELECEĞİ, ÜLKE VE İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR!

Yerli Proje

T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 3.Etap Projesi

Proje adı: Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Liderliğinde Süt Soğutma Zinciri Kurularak Sütün Kalitesinin Arttırılması

Proje tarihi: 2007

Projenin Bütçesi: 347.613,2 TL.

Proje Faydalanıcısı ve Ortakları: Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Yatırım Yapılan Yerler: Ortaova köyü, Han Köyü, Sari Köyü, Yakup Köyü, Oymağaç Köyü, Konkurt Köyü, Hacıyakup Köyü, Eymir Köyü, Çavundur Köyü, Karacakaya Köyü, Alıcık Köyü, Diphane Köyü, Gümüşdere Köyü, Güblice Köyü, Gökçebağ Köyü, Doluca Köyü

Projenin Amaçları: Projenin temel amacı bölgede süt üretiminin Avrupa Birliği kalite standartlarına ve çeşitli konularda kanunlarla belirlenen sınırlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Bunun yanı sıra bölgedeki süt üretimine dayalı ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Daha önceki Avrupa Birliği NUTS II hibe programı kapsamındaki projemizde sağlanan eğitim faaliyetleri sonucunda üreticiler bilinçlenmiş ve süt üretiminin bütün gereklerini yerine getirmektedirler. Ancak, sağıma kadar ne kadar hijyenine dikkat etmiş olurlarsa olsunlar, sağımdan hemen sonra soğutmalı süt tanklarına aktarılamadığı için kalitesinde ve besin değerlerinde düşme olmaktadır. Bu projede bunun önüne geçilmek amacıyla 16 köye süt soğutma tankı alımı gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Amasya ilinde çiğ süt üretiminde Avrupa Birliği kalite standartlarına uyulamamasından dolayı pazar imkanlarını kaybeden süt sektörünün modernizasyonuna katkıda bulunmak ve iş piyasasında rekabet edebilir ve yeniliklere uyum sağlayabilir bir şekilde süt üretiminde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli bilimsel ve teknik uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri almak da projenin amaçları arasındadır.

Projenin Bölgeye Faydaları: Bölgede belirlenen en büyük ihtiyaç, köylerde üretilen sütlerin süt toplama merkezlerine ulaşana kadar, sağlıksız koşullarda muhafaza edilmesidir. Proje kapsamında belirlenen hedef grubun süt üretiminde yoğun olarak geleneksel yöntemlerin kullanılması, süt kalitesini istenilen düzeyde artıramama ve süt toplama işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeni ile süt üretimi istenilen kalitede ve düzeyde gerçekleşememektedir. Bu durum yöredeki çiğ süt üretiminde çalışan üreticiler ve diğer kişilerin düşük gelir düzeyinde kalmalarına ve sektörün giderek zayıflamasına neden olmaktadır. Bunlara karşı gerekli önlem alınmaması üretimde karlılığı düşürmektedir. Ayrıca şu anda süt merkezdeki süt soğutma tanklarına ulaştırılabilmek için süt toplama kamyonları tarafından alınmakta, sütün kalitesinin düşmesinin yanı sıra süt toplama kamyonları tüm üreticilere ulaşabilmek için gün içerisinde çok fazla yol kat etmektedirler. Bu da maliyetleri oldukça artırmaktadır. Toplanan sütler de gün boyunca kamyonda kalmaktadır. Özellikle yaz aylarında sütün gün boyu kamyonlarda kalması bozulma riski taşımaktadır. Bu proje ile sütün kalitesinin artırılması, olası risklerin en aza indirilmesi ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesi için bölgeye sütlerin müşteriye ulaşıncaya kadar depolanacağı süt soğutma tankları yerleştirilmiştir. Süt soğutma tankları köylere yerleştirildikten sonra firmalar kendi soğutmalı kamyonlarıyla bu merkezleri dolaşarak sütü soğutulmuş şekilde topluyorlar ve bu da sütün arada kamyonlarda bozulma ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.