Süt İneklerinin Beslenmesi

Beslemeye giriş

Süt sığırcılığında hayvan besleme ile ilgili olarak tüm işletmeler için aynı anda ve aynı şekilde uygulanmak üzere tek bir yöntem bulunmamaktadır. Önerilen besleme yöntemleri ve bu yöntemlerde kullanılacak olan yemler, işletmenin bulunduğu bölgenin koşullarına, arazi yapısına, otlama yapılıp yapılmamasına, sürüdeki hayvanların ırk özelliklerine, elde edilmek istenen verime ve bunun gibi bir çok farklı nedene bağlı olarak farklılıklar gösterebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, besleme ile ilgili olarak standart olarak belirlenmiş ve herkesin ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte tek bir yöntem mevcut değildir.

İneklerin beslenmesinde temel esas; ineğin bulunduğu ortamı ve koşulları, ırksal özelliklerini ve yaşını dikkate alarak, ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirlemek ve ihtiyaçlarını mevcut koşullarda, en düşük maliyetle ve en iyi şekilde karşılamaktır.

Beslemede:

  • İneklerin beslenme ihtiyaçlarını enerji, protein ve lif olarak 3 farklı değerde belirlemek,
  • Yemleri besin değerlerini ve kuru madde oranlarını dikkate alarak rasyona dahil etmek,
  • Kullanılan besleme yöntemleri ve kullanılan yemlerin süt verimi, hayvan sağlığı ve üreme (döl tutma) üzerindeki etkisini anlamak,
  • Rasyon içeriğinin enerji, protein ve lif açısından dengeli olmasını sağlamak

çok önemlidir.

İneklerin beslenmesinde rasyondaki yemleri belirlemek ve yemler arasında bir denge oluşturmak en önemli unsurdur. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken, ineğin ihtiyaçlarını en ekonomik yoldan karşılayarak, işletmenin karlılığını sağlamak için, belirlenen verime ve maddi hedeflere ulaşmak gerekir.

Rasyonda yer alacak yemleri ve içeriğini belirlemek için, her ineğin üretim ve sağlıklı yaşam için ihtiyaç duyduğu besinlerin tür, miktar ve içeriklerini bilmek gerekir.

Dengeli bir rasyon ineğin ihtiyaç duyduğu besinlerle mevcut besinleri dengelemekle mümkün olabilir. Ayrıca, inek verilen besinleri miktar olarak sorunsuz bir şekilde tüketebilmelidir. Eğer, inek verilen yemleri tüketemiyorsa veya verimsiz kullanıyorsa, bu durum mevcut olanakların doğru bir şekilde yönetilememesinden kaynaklanan maddi kayıplara neden olur.

Mümkün olduğu takdirde, rasyonda kullanılan yemlerdeki besin maddelerinin miktarı ile birbirlerine oranının yem analizleri yoluyla belirlenmesi en ideal rasyonun oluşturulmasına büyük katkı sağlar.

Rasyon hesaplamalarında, ineklerin kondisyonu, sağlığı, gebelik durumu, süt verimi ve içeriği, hareket durumu gibi özellikleri dikkate almak beslenme sisteminin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Yemlerin dengelenmesi

Rasyonda, beslemenin dengelenmesi için, inekteki besin eksikliklerinin neler olduğunu belirlemek gerekir.

Beslemede hangi konuda eksiklik olduğu (enerji, protein veya lif) tespit edildikten sonra, en ekonomik yemler seçilebilir. Örneğin, eğer enerji konusunda zafiyet varsa; Mcal başına en ucuz olan ve en yüksek enerji içeriği olan yem tercih edilmelidir. Bu arada, yem alırken kuru madde oranını dikkate alarak, KM için para ödemek gerekir. Yem ağırlığı ile yapılan alımlarda, yemin içerdiği su miktarı aldatıcı olabilir.

Yem alırken enerji, protein, lif içerik değerleri, birim enerji (Mcal), protein ve lif fiyatları ve KM kg. başına fiyatı dikkate alınmalıdır.