Hayvan sağlığı

Paratüberküloz (John's Disease)

Paratüberküloz zoonoz (Hayvanlardan insanlara bulaşabilen) hastalıklar sınıfında yer alan, gram (+) bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır. Sığırlarda bulaşıcı ve yetiştiriciliğe son veren bir hastalıktır.

Etken Mycobacterium Paratuberculosis'dir. Dışkı içerisinde 11 ay, bataklıklarda 9 ay ve dere sularında 6 ay kadar canlı kalabilir. Gübre ve idrarda 7 gün yaşar. Dezenfektanlarla mücadele etmek oldukça güçtür. Bununla beraber %3'lük KREZOL ve %5'lik FORMOL ile temasından 10 dk sonra ölür.

Bulaşma

Hasta ve portör (Taşıyıcı) durumdaki sığırların dışkıları ile atılan etkenler yem, su, mera ve ahır zeminini bulaştırır. Hayvandan hayvana direk bulaşma söz konusudur. Hamilelik döneminde anneden yavruya bulaşma da mümkündür. Genç yaşta alınan hastalık etkeni inkübasyon süresi (Etkenin vücuda alınmasından hastalık oluşturuncaya kadar geçen süre) uzun olduğu için 2-3 yıl sonra klinik belirtilere neden olur. Bu nedenle hastalık en sık 2-5 yaş arası görülür.

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Etkenin vücuda girdikten sonra hastalık oluşturması için geçen süre bir kaç gün ile 3 hafta arasında değişir. Hastalık 5 farklı şekilde görülebilir:

  • En belirgin semptom hastanın iyi beslenmesine rağmen canlı ağırlık kaybıdır.
  • Uzun süreli ishal gözlemlenir. Dışkı şekilsiz ve suludur.
  • Hayvan sık sık su içme ihtiyacı duyar.
Bu belirtilerin yanı sıra laboratuvar muayenelerinde de hastalık belirtileri gözle görülür düzeydedir.

Tanı

Kültürel ve moleküler biyolojik muayeneler ile serolojik muayene sonucu tanıya gidilir.

Tedavi (Sağaltım)

Tedavisi yoktur. Antibiyotiklerle tedavide çok azı etkili olsada hastalık yeniden belirginleşir.

Korunma

Koruyucu amaçla aşılamalar yapılmalı ve dönem dönem Allerjik Tüberkülin Testi (PPD Johnin) yapılarak sürüde hastalık bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.