Hayvan sağlığı

Virüs Kökenli Akut İshaller

Coronavirus, Rhotavirus ve Parvovirusların neden olduğu ishallerdir. Rhotavirus ve coronavirus bağırsaklara, parvovirus diğer organlarda yayılım gösterir.

Bulaşma

En büyük tehlike yaşlı hayvanlarda hastalık meydana getirmeyen veya onların bağışık oldukları mikroorganizmaların buzağının göbek kordonu, ağız, burun ve sindirim sistemi mukozası veya göz konjunktivası yoluyla organizmaya girmeleridir. Bu mikroorganizmalar diğer yaşlı hayvanların dışkı ve idrarları ile çevreyi bulaştırmış durumdadır.

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Yüksek ateşle seyreden bir hastalık tablosudur. Alınan besinler iyi sindirilemez (Maldigesyon). Buna bağlı olarak gelişme geriliği görülür. Sulu, pis kokulu ve şiddetli bir ishal (Diyare) şekillenir. Kuyruk ve ekstremiteler dışkı ile bulaşıktır. Çok hızlı gelişen, aşırı sıvı kaybına (Dehidrasyon) bağlı olarak ölüm şekillenir (24 saat içinde). Canlı ağırlık kaybı; %4-5'lerde ise hafif, %10'larda ise orta ileri, %12'lerde ise ileri derecede bir hastalık tablosu görülür. Canlı ağırlık kaybı; %12-15 olduğu durumlarda ölüm şekillenir.

Tanı

Rhotaviruslar ilk 3 hafta içinde, coronavirus enfeksiyonları 5 günlükten 8 haftalığa kadar, parvovirus enfeksiyonları 1 haftalıktan büyük olan buzağılarda görülür. Bu nedenle çok şiddetli ishal ile karakterize olan olgularda miks enfeksiyon riski yüksektir.

Tedavi (Sağaltım)

Viruslere etkili bir ilaç yoktur. Bu nedenle belirtilere yönelik tedavi uygulanır. İshali ortadan kaldırmak için özel bir diyet uygulanmalı, bol sıvı alımı sağlanmalı ve serum uygulamaları yapılmalıdır. İkincil enfeksiyonlara karşı antibiyotikler kullanılabilir.

Korunma

  • İşletme temizlik ve hijyenine dikkat edilmeli,
  • Gebelik döneminde beslenmeye dikkat edilmeli,
  • Anneye kombine aşılar uygulanmalı,
  • Kolostrum mümkün olduğu kadar erken verilmeli,
  • Doğumu yaklaşmış inek özel doğum boksuna (bölme) alınmalı,
  • Yeni doğan buzağılar gruplar halinde bakılmalıdır.