Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Birliğimiz 1998 yılında, Amasya bölgesinde faaliyet gösteren damızlık süt sığırı yetiştiricileri tarafından kurulmuştur. Amacımız, mevcut imkânlarla, en az masrafla en yüksek verimi verebilecek süt sığırı yetiştirerek, yetiştiricilerimizin bütçesine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Damızlık sığır yetiştiriciliği yüksek süt verimi elde etmek maksadıyla dişi yetişkin sığırların (ineklerin) uygun koşullarda yetiştirilmesidir.

İşletmeye daha fazla fayda sağlayacak sığırlar elde etmek maksadıyla yürütülen bir faaliyettir.

Hayvansal üretimin artırılmasının başlıca yolu sığır varlığının ıslahıdır. Islah yapabilmenin koşulu da soy kütüğü kayıtlarına sahip olunmasıdır. Soy kütüğü ve ıslah çalışmalarının sürekli ve belirli bir sistemde yürütülebilmesinde başarının anahtarı, yetiştiricileri işin içine çekmek, onlara sorumluluk yüklemek, sorunları ve çözümünü sahiplenmelerini sağlamaktır. Bunun da gerçekleşmesinin bilinen en iyi yolu, yetiştiriciler tarafından kurulan ve yönetilen yetiştirici birlikleridir.

Türkiye çevre koşullarına uyumlu, yüksek verimli ve uzun ömürlü sığırlar elde etmek, kaliteli damızlık sığır ihtiyacını ülke içerisinden karşılamak, sisteme kayıtlı yetiştiricilerin iyi bir sürü idaresi ile karlılığını sağlayarak, AB ülkelerindeki işletmeler ile rekabet şanslarını artırmak ve Türkiye'nin et ve süt talebini karşılamaya yönelik sürdürülebilir üretim ve ıslah politikaları gerçekleştirmek suretiyle Türkiye'de damızlık sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak olan Soykütüğü Sistemi ilk kayıt tutma çalışmaları İtalya ve Almanya hükümetleri ile ortak yürütülen projelerle başlamıştır. İtalya hükümetinin desteklediği Türk Anafi-Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesi (ANAFI) 1989-1994 yılları arasında 9 ilde (Aydın, Balıkesir, Burdur, Isparta, İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak) yürütülmüştür. 1995 yılında başlayan ve Almanya Hükümeti ile ortak yürütülen Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi Projesi (GTZ) ise 7 ilde (Bursa, Edirne, Kırklareli, Konya, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ) yürütülmüş ve 2000 yılında sona ermiştir.

Her iki projenin de amacı Türkiye'de bir kayıt sistemi oluşturmak ve bu kayıt sistemini yürütecek birliklerin kurulmasını sağlamaktır. Nitekim bu projeler ile yetiştiriciler örgütlenmeye yönlendirilmiş, 1995 yılından itibaren Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri kurulmaya başlanmıştır.

Kurulan 16 il birliği 1998 yılında bir araya gelerek üst örgütleri olan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni kurmuştur. Aralık ayı itibariye Merkez Birliği'ne üye il birliği sayısı 76'ya ulaşmıştır.

10.03.2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yayınlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile birlikler yasal dayanağa kavuşmuştur.