TMR Çalışması

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü desteği ile yürütülen projemizde toplam karma yem projemizin ön çalışması tamamlanmış olup seri üretime başlanmıştır.

Proje 2020 yılı Ekim ayında başlatılmış olup bugüne kadar;

Birlik merkezinde ve işletmelerde mevcut yem hammaddelerinden 40 yem numunesi alınarak bunlardan Kuru Madde (KM), Ham protein (HP), Ham Selüloz (HS), ADF, NDF analizleri yapılmış, Birlik Merkezinde örnek TMR oluşturularak paketleme yapılmıştır. Bu paketlerden 0.,3.,7.,14.,21.,28. ve 42. Günlerde tekrar numune alınarak HP, HS, NDF, ADF, Toplam bakteri, Salmonella, E.coli, Clostridium perfiringes, Listeria monositogenes, Aflotoksin B1ve toplam aflatoksin analizleri yapılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda Amasya Bölgesinde yetiştirilen kaba yemlerin oldukça kaliteli olduğu, bölgede yetiştirilen tane yemler ve bölge fabrikalarından temin edilen protein kaynaklarının rahatlıkla hayvanların gereksinimlerini karşılayabileceği görülmüştür.

Karma yem; Toplam hazırlanmış rasyon (total mixed- ration =TMR) hayvanlara tüketim amacıyla verilen farklı kaba ve kesif yem kaynaklı yem hammaddelerinin tek bir karışım halinde verildiği bir yemleme şeklidir.

Amasya DSYB TMR çalışmasında kullanılacak ürünlerin hazırlığı, kendi bünyemizde kurulan saatte 5 ton kapasiteye, 2 adet 22 kW gücünde dakikada 1400 devirli motora sahip alttan çuvallamalı, elektronik kantar ve çuval dikme makinesi olan tahıl (arpa, buğday ve mısır) kırıcı ve ezici komplike bir tesisten yararlanılarak yapılmaktadır.

Tmr’nin içeriğinin oluşturan kaba ve kesif yemler, elektrikli dinamo vasıtasıyla veya 170 Beygir Traktör yardımıyla 20m3 kapasiteli Yem Karma makinemizde karışımı yapılarak bünyemizde bulunan silaj paketleme makinelerinde paketleme işlemi yapılmakta olup paketler yaklaşık 550- 650kg gelmektedir. Streç film ile 34 tur sarılmış olan bu paketler en az 30 gün süre ile herhangi bir bakteri veya küf oluşmadan korunabilmesi sağlanmaktadır.

650 kg canlı ağırlık ve 15Lt süt verimi temel alınarak oluşturulan TMR paketlerimizin içeriğini;

Amacımız;