Personel Mesleki Eğitimler


HOLSTEIN IRKI BOĞALARIN SEÇİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim Tarihi: 27.05.2024

Eğitmen: Intermizoo Firma Sorumlusu Alessandro RAVANELLİ

Geçtiğimiz günlerde, Intermizoo firma sorumlusu Alessandro Ravanelli tarafından Birlik ekibimize verilen "Holstein Irkı Boğaların Seçilmesi ve Değerlendirilmesi" eğitimi, hayvancılık sektöründe sürdürülebilir ve verimli üretim sağlama adına büyük bir öneme sahiptir. Bu eğitimin amacı ve sunduğu faydalar, hayvancılık alanında çalışan profesyonellerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, sektörün gereksinimlerine daha etkin yanıt vermelerine yardımcı olmaktadır.

Bu eğitimin temel amacı, Holstein ırkı boğaların seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde bilimsel ve teknik bilgi kazandırmaktır. Holstein boğaları, yüksek süt verimi ve dayanıklılığı ile tanınan, dünya genelinde süt üretiminde yaygın olarak tercih edilen bir ırktır. Ancak, bu boğaların seçimi ve doğru değerlendirilmesi, süt verimliliği ve genetik kalitenin artırılması için büyük önem taşır.

Sonuç olarak bu tür eğitimler, katılımcıların profesyonel gelişimine katkıda bulunur hem de işletmelerin genel performansını ve sürdürülebilirliğini artırır. Bu eğitim sayesinde, Birlik ekibimiz daha bilinçli, daha yetkin ve daha verimli bir şekilde çalışmalarını sürdürecektir.

Eğitim Sunumu

REÇEL, MARMELAT ÜRETİMİ VE STANDARTLARI

Eğitim Tarihi: 25.05.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Şirin OBA

Reçel ve marmelat üretimi, gıda sektöründe titizlikle yürütülmesi gereken süreçlerden biridir. Bu ürünlerin kaliteli ve güvenli bir şekilde üretilmesi, hem tüketici memnuniyeti hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşır. Eğitimin temel amacı, çalışanlara bu süreçlerin en iyi uygulamalarını öğretmek ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmalarını sağlamaktır.

Eğitimin odaklandığı başlıca konular şunlardır:

Hammadde Seçimi ve Hazırlığı,

Üretim Süreci,

Kalite Kontrol ve Standartlar,

Hijyen ve Sanitasyon

Dr. Şirin OBA tarafından verilen "Reçel ve Marmelat Üretimi ve Standartları" eğitimi, Amesia Gıda çalışanları için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı olmuştur. Bu eğitim, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırarak, üretim süreçlerinin daha kaliteli ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Sonuç olarak, bu tür eğitimler, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde büyük faydalar sağlar ve gıda sektöründe sürdürülebilir başarıyı destekler.

Bu tür eğitimlerin devamı, Amesia Gıda’nın sektördeki liderliğini pekiştirecek ve çalışanların profesyonel gelişimini sürdürecektir. Dr. Şirin OBA ve Suluova Meslek Yüksekokulu’na, bu değerli katkıları için teşekkür ederiz.

Eğitim Sunumu

ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE STANDARTLARI

Eğitim Tarihi: 14.05.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Fadime SEYREKOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Fadime SEYREKOĞLU tarafından çalışanlarımıza verilen "Arı Ürünleri Üretim ve Standartları" eğitimi, arı ürünleri üretiminde kalite ve güvenlik standartlarının sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu eğitim, hem işletmemiz hem de tüketicilerimiz için çeşitli açılardan fayda sağlamaktadır.

Arı ürünleri, besleyici değerleri ve sağlık açısından faydaları nedeniyle tüketiciler tarafından sıkça tercih edilen gıda maddeleridir. Bu ürünlerin kalitesi ve güvenliği, üretim süreçlerinin hijyenik ve standartlara uygun bir şekilde yönetilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Dr. Fadime SEYREKOĞLU'nun verdiği eğitim, çalışanların arı ürünlerinin üretiminde uluslararası ve yerel standartlara uygun hareket etmelerini sağlamaktadır. Bu, ürünlerimizin kalitesini artırırken, tüketici güvenliğini de temin eder.

Öğr. Gör. Dr. Fadime SEYREKOĞLU tarafından verilen "Arı Ürünleri Üretim ve Standartları" eğitimi, işletmemiz için büyük bir değer taşımaktadır. Eğitim, ürün kalitesini ve güvenliğini artırırken, yasal uyumluluk, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve çalışan sağlığı konularında da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu tür eğitimlerin devam etmesi, işletmemizin sürdürülebilir başarısı ve tüketici güveninin devamı için vazgeçilmezdir.

Eğitim Sunumu

KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

Eğitim Tarihi: 06.05.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Fadime SEYREKOĞLU

Gerçekleştirilen, "Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" eğitimi, gıda sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimin önemi, bir dizi faktöre dayanmaktadır. Bu faktörler:

Ürün kalitesi ve güvenliği,

Yasal uyum ve denetimlerden geçme,

Müşteri memnuniyeti,

İş güvenliği ve çalışan sağlığı,

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, çalışanların bilinçlenmesi sağlanarak, işletmenin başarısı ve sürdürülebilirliği için kritik bir adım atılmıştır.

Eğitim Sunumu

AMESİA GIDA HİJYEN VE SANİTASYON EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 29.04.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Fadime SEYREKOĞLU

Çalışanlarımıza Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Fadime SEYREKOĞLU tarafından verilen “GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON’’ eğitimi, gıda sektöründe sağlıklı ve güvenilir ürünlerin üretimi için kritik öneme sahiptir.

Bu eğitimin önemi birçok açıdan ortaya çıkmaktadır:

Tüketici sağlığı ve güvenliği,

Yasal uyum ve standartlara uygunluk,

Ürün kalitesi ve müşteri memnuniyeti,

İşletme maliyetlerinin azaltılması,

Çalışan sağlığı ve güvenliği,

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkileri bunlardan bazılarıdır.

Bu eğitim, Amesia Gıda çalışanlarının “GIDA HİJYENİ VE SANİTASYON’’ konusunda bilgi düzeyini artırmış ve sektördeki kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi, gıda sektöründe kalite ve güvenilirliğin artmasına ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Sunumu

AMESİA GIDA STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 18.04.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Sultan ACUN

Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Sultan Acun tarafından Amesia Gıda çalışanlarına verilen ekmek üretimi ve standartları eğitimi, gıda sektöründe önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu eğitim, çalışanların ekmek üretimi sürecinde kalite standartlarına uygunluk ve hijyen konularında bilinçlenmesini amaçlamaktadır.

Ekmek, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlıklı üretilmesi, tüketici sağlığı için büyük önem taşır. Dr. Sultan Acun'un liderliğinde gerçekleşen eğitimde, katılımcılara ekmek üretimi sürecindeki adımlar, kullanılan hammaddelerin kalitesi, hijyen kuralları, depolama ve taşıma koşulları gibi konular detaylı bir şekilde aktarılmıştır.

Bu eğitim, Amesia Gıda çalışanlarının ekmek üretimi konusunda bilgi düzeyini artırmış ve sektördeki kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır. Katılımcılar, ekmek üretiminde kullanılan hammaddelerin seçimi ve depolama koşulları gibi konularda daha bilinçli ve dikkatli olacaklardır. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi, gıda sektöründe kalite ve güvenilirliğin artmasına ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Sunumu

AMESİA GIDA EKMEK YAPIMI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 18.04.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Sultan ACUN

Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Sultan Acun tarafından Amesia Gıda çalışanlarına verilen ekmek üretimi ve standartları eğitimi, gıda sektöründe önemli bir adımı temsil etmektedir. Bu eğitim, çalışanların ekmek üretimi sürecinde kalite standartlarına uygunluk ve hijyen konularında bilinçlenmesini amaçlamaktadır.

Ekmek, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlıklı üretilmesi, tüketici sağlığı için büyük önem taşır. Dr. Sultan Acun'un liderliğinde gerçekleşen eğitimde, katılımcılara ekmek üretimi sürecindeki adımlar, kullanılan hammaddelerin kalitesi, hijyen kuralları, depolama ve taşıma koşulları gibi konular detaylı bir şekilde aktarılmıştır.

Bu eğitim, Amesia Gıda çalışanlarının ekmek üretimi konusunda bilgi düzeyini artırmış ve sektördeki kalite standartlarının yükselmesine katkı sağlamıştır. Katılımcılar, ekmek üretiminde kullanılan hammaddelerin seçimi ve depolama koşulları gibi konularda daha bilinçli ve dikkatli olacaklardır. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi, gıda sektöründe kalite ve güvenilirliğin artmasına ve tüketicilerin sağlıklı ürünlere erişimine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Sunumu

AMESİA GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 29.03.2024

Eğitmen: Öğr. Gör. Dr. Şirin OBA

Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi

Suluova Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dr. Şirin OBA tarafından 29.03.2024 tarihinde Amesia gıda çalışanlarına verilen gıda güvenliği eğitimi, gıda sektöründe çalışanların bilinçlenmesi ve hijyenik üretim ortamlarının oluşturulması açısından son derece önemlidir. Bu eğitim, çalışanların gıda güvenliği konusundaki bilgi düzeyini artırmak, hijyen kurallarına uyumu sağlamak ve güvenilir gıdaların üretimini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Dr. Şirin OBA tarafından Amesia gıda çalışanlarına verilen eğitimde, gıda güvenliği konusunda temel prensipler, hijyen kuralları, mikrobiyolojik kontaminasyon riskleri, çapraz bulaşma önlemleri ve gıda güvenliği yönetim sistemleri gibi konular ele alınmıştır. Katılımcılar, bu konularda güncel bilgiler edinmiş ve işletmelerinde güvenli ve hijyenik bir üretim ortamı oluşturmak için gerekli adımları atmaya teşvik edilmişlerdir.

Amesia gıda bünyesinde verilen gıda güvenliği eğitiminin önemi, çalışanların sağlık risklerini azaltmanın yanı sıra üretim kalitesini artırması ve tüketicilerin güvenini kazanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bilinçli ve eğitimli çalışanlar, hijyen kurallarına uyduklarında, gıda ürünlerinin güvenliği ve kalitesi artar ve tüketicilere sağlıklı ve güvenilir ürünler sunulmuş olur.

Dr. Şirin OBA'nın liderliğinde düzenlenen gıda güvenliği eğitimi, Amesia Gıda çalışanlarının bilgi düzeyini artırmış ve işletmelerinde daha güvenli bir üretim ortamı oluşturmalarına yardımcı olmuştur. Bu eğitim, 17 Amesia çalışanının mesleki gelişimine katkı ve sertifika sahibi olmalarını sağlamış ayrıca sektördeki kalite standartlarının yükselmesine katkıda bulunmuştur.

Sonuç olarak, Dr. Şirin OBA tarafından verilen gıda güvenliği eğitimi, birlik çalışanlarının sağlık ve güvenlik standartlarına uyumunu sağlamak, üretim kalitesini artırmak ve tüketicilere güvenilir ürünler sunmak amacıyla önemli bir adımdır. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılması ve çalışanların sürekli olarak bilinçlendirilmesi, gıda sektöründe kalite ve güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Eğitim Sunumu

Katılımcılar

Gıda Mühendisi - Zehra KAYA
Gıda Mühendisi - Kudret AYDIN
Ziraat Mühendisi - Hilal BAL
Ziraat Mühendisi - Medine Gülen SAKA
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri - Büşra SARIKAYA
Biyokimya - Büşra ÇEKİÇ
Genetik Biomühendisi - Edanur ŞEKER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Yahya Erdem KÜTÜKÇÜ
Yiyecek İçecek İşletmeleri - Deniz Buse YİVLİ
Banka ve Finans Uygulamaları - Melisa TÜRKOĞLU
Çocuk Gelişimi - Fatmanur ÇOLAK
Çocuk Gelişimi - Gamze DİLLİ
Sosyal Hizmetler - Esra Tenur ERDEN
Lise - Buket AK
Elektrik Teknisyeni - Onur TUZ
Elektrik Teknisyeni - Ali İNAL
Makine Teknisyeni - Tunahan ALTUNDAĞ

İneklerde Östrus (Kızgınlık) Siklusu ve Hormonlar

Eğitim Tarihi: 02.03.2024

Eğitmen: Prof. Dr. Dursun Ali DİNÇ

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Damızlık sığır yetiştiriciliğinde, ineklerin üreme performansı ve verimliliği, başarılı bir işletmenin temel unsurlarından birini oluşturur. Bu performansı etkileyen önemli faktörlerden biri de östrus (kızgınlık) siklusunun düzenli olarak takip edilmesi ve yönetilmesidir. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Dinç tarafından Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Teknik Ekibine verilen eğitim, ineklerde östrus siklusunun ve hormonların önemini vurgulayarak çiftçilerin bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir.

Östrus (Kızgınlık) Siklusu ve Hormonlar:

İneklerde östrus siklusu, üreme dönemi boyunca düzenli olarak tekrarlanan hormonsal değişimlerin bir sonucudur. Bu döngü, östrus dönemi (kızgınlık) olarak adlandırılan ve döl verimliliğinin en yüksek olduğu zaman dilimini içerir. Östrus döneminin doğru bir şekilde tespit edilmesi, suni tohumlama ve döl verimliliğini artırma gibi üreme programlarının başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle, çiftçilerin ineklerin östrus siklusunu doğru bir şekilde izlemesi ve hormonların rolünü anlaması son derece önemlidir.

Eğitim Sunumu

Katılımcılar

Veteriner Hekim - Okan OYAN
Veteriner Hekim - Suat KIRIŞ
Ziraat Mühendisi - Ozan ŞAHİN
Ziraat Mühendisi - Yağmur YILDIRIM
Ziraat Mühendisi - Şeyma TOKER
Ziraat Mühendisi - Melike SOYSAL
Ziraat Teknikeri - Resul GÜRBÜZ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Utku AKYOL
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Furkan AL
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Yusufcan SARIKAYA
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Sinan ÇAM
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Hüseyin Emre KELEŞ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Emre YAĞIZ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Volkan EKMEKÇİ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Feridun ERDEM

Boğa Sperması Seçimi ve Pedigri Okuma

Eğitim Tarihi: 09.02.2024

Eğitmen: Veteriner Hekim Osman ÇÖRTÜK

Anadolu Hayvancılık Karadeniz Bölge Sorumlusu

Boğa spermasının seçimi ve pedigrinin doğru okunması, sığır yetiştiriciliğinde verimlilik ve kalite açısından kritik bir rol oynamaktadır. Veteriner Hekim Osman Çörtük tarafından Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Teknik Ekibine verilen boğa sperması seçimi ve pedigri okuma konusundaki eğitim bu önemli konuyu ele alarak çiftçilerin bilinçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Boğa Sperması Seçimi:

Damızlık sığır yetiştiriciliğinde en önemli faktörlerden biri, kaliteli ve verimli bir boğa spermasının seçimidir. Bu seçimde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Bunlar arasında genetik özellikler, hastalıklara karşı direnç, üreme performansı ve adaptasyon kabiliyeti gibi unsurlar bulunmaktadır.

Pedigri Okuma:

Pedigri, bir hayvanın genetik geçmişini gösteren ve soy ağacını tanımlayan önemli bir belgedir. Doğru bir şekilde okunması, sığır yetiştiriciliğinde verimliliği artırmanın yanı sıra, genetik hastalıkların ve istenmeyen özelliklerin önceden tespit edilmesine yardımcı olur.

Eğitim Sunumu

Katılımcılar

Veteriner Hekim - Okan OYAN
Veteriner Hekim - Suat KIRIŞ
Ziraat Mühendisi - Ozan ŞAHİN
Ziraat Mühendisi - Yağmur YILDIRIM
Ziraat Mühendisi - Şeyma TOKER
Ziraat Mühendisi - Gamze ÇAYAN
Ziraat Teknikeri - Resul GÜRBÜZ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Utku AKYOL
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Furkan AL
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Yusufcan SARIKAYA
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Sinan ÇAM
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Hüseyin Emre KELEŞ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Emre YAĞIZ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Volkan EKMEKÇİ
Veteriner Sağlık Teknisyeni - Feridun ERDEM

Kurum İçi Eğitici Eğitimi