Hayvan sağlığı

Sığırların Öldürücü Nezlesi (Coryza Gangrenosa Bovum - CGB)

Sığırlar ve yabani geviş getiren hayvanlarda (Ruminant) görülen öldürücü, viral bir hastalıktır. Hastalık bg-boldnlarla barındırılan sığırlarda, 3 hafta ile 6 ay arasında ortaya çıkar. bg-boldn ve keçilerin virüsü taşıdıkları ancak hastalanmadıkları, buna karşın klinik semptomların sadece sığırlarda görüldüğü bir enfeksiyondur. Sığırdan sığıra bulaşmanın söz konusu olmadığı bu hastalıkla ülkemizde sık karşılaşılır.

Hastalık etkeni sığırlar ve yabani ruminantlarda Bovine Herpesvirus-1 ve Bovine Herpesvirus-2'dır.

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Perakut form: 1-3 gün sürekli yüksek ateş, iştahsızlık, solunum güçlüğü, süt veriminin aniden kesilmesi, pis kokulu ishal (diyare) sonucu ölüm şekillenir.

Baş ve göz formu (Klasik coryza formu): Başlangıçta 41.5°C yüksek ateş, iştahsızlık, burun mukozası ve burun ve üst dudak arasında kalan (Nazolabial) bölgede ısı artışı ve kızarıklık (Hiperemi), burun akıntısı ve solunum güçlüğü görülür. Gözde ilk belirti gözün ışığa olan duyarlılığının artmasıdır. Gözün dıştan görülen beyaz kısmında (Konjunktiva) aşırı derecede kan birikimi (Hiperemi) gözlenir. İki gözde birden göz yaşarması ve birkaç gün sonra korneada ödem (Sıvı toplanması) görülür. 5.günden itibaren kanlı ishal, irade dışı titremeler, koordinasyon bozukluğuyla birlikte ölüm şekillenir.

Tanı

Klinik bulgular ve otopsi bulgularından yararlanılır.

Tedavi (Sağaltım)

Hastalığın tedavisi ve aşısı yoktur. Tedavi denenebilir ancak çoğu kez ölümle sonuçlanır.

Korunma

Enfekte ve şüpheli hayvanlar kesime sevkedilmeli, koyunlar ve sığırlar ayrı ahır ve ağıllarda tutulmalıdır.