İşletme Ziyaretlerimiz-Küpeleme

Birliğimizin temel ve en önemli faaliyetlerinden birisi de işletme ziyareti ve hayvan kayıtlarının güncel olarak tutulmasıdır. Hayvan ıslahının temelini kayıt tutma oluşturmaktadır. İşletme ziyaretleri, hayvan varlığı güncellemesi ve küpeleme çalışmalarımızın beraber yapılıyor olması kayıt sistemlerimizin daha güncel ve doğru olmasını sağlamaktadır.

İşletme ziyaretleri ve hayvan varlığı güncellemesi faaliyetleri Amasya İl merkezi ve diğer tüm ilçelerde, 4 Veteriner Hekim, 7 Veteriner Sağlık Teknisyeni,1 Ziraat Mühendisi ve 2 Veri İşleme Uzmanı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

İşletme ziyaretleri ve hayvan varlığının güncel tutulmasının faydaları şunlardır;

Amacımız hayvan hareketlerinin etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi, ıslah çalışmalarının verimli ve sürdürebilir şekilde yapılabilmesi, üye üreticilerimizin hayvancılık desteklemelerinden en az kayıp ile yararlanabilmeleri, toplanan bilgilerin doğru ve zamanında e-ıslah veri tabanına kayıt edilmesi ve sistemin güncel tutulmasının sağlanmasıdır.

2023 Yılında 680 işletmemizde toplamda 4250 kez işletme ziyareti ve hayvan varlığı güncellemesi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 2023 yılında üyelerimizin buzağılarını küpeleme sayıları aşağıdaki gibidir.

AMASYA GÖYNÜCEK GÜMÜŞHACIKÖY - HAMAMÖZÜ MERZİFON SULUOVA TAŞOVA GENEL TOPLAM
KÜPELEME SAYILARI 974 357 540 2078 690 212 4914