Hayvan sağlığı

Bit Enfestasyonu Hastalığı

Sığır, koyun ve bazı sincap türleri gibi memelilerin bitleri, konaklarına özel (Spesifik) olup, belli başlı vücut bölgelerine yerleşirler. Bitler, konaklarından ayrıldıktan kısa süre içerisinde uygun bir konak bulamazlar ise ölürler. Ergin bitler, yaklasık 30 gün ömürlüdürler.

Kan emici bitler ve yalayıcı bitler hastalığa neden olur. Kapalı ahır şartları ve aşırı kalabalık ortam hastalığın yayılmasını artırır. Gençlerde, sonbahar sonu ilkbahar başlangıcı arasında daha çok görülür. Hastalık oranı (Morbidite) çok yüksek olabilir.

Bulaşma

Bitler, bir konaktan digerine esas olarak konakların çiftlesme veya kendi aralarında agresif davranışlar (Kavga, oyun gibi) sergiledikleri dönemlerde fiziksel temasla bulaşırlar. Az sayıda bit de kan emen sineklere tutunarak (Phoresis) yeni konaklara geçebilir.

Hastalık belirtileri (Semptomlar)

Az sayıda bit tarafından oluşturulan ve klinik belirti göstermeyen enfestasyonlar, yabani memelilerde normaldir. Bununla beraber bit enfestasyonu çok nadir olarak ağır bir hastalık seyri gösterir. Ağır bit enfestasyonları, konak spesifitesine, başka bir hastalığın varlığına, bağışıklık sisteminin zayıflığına, beslenme yetersizliğine bağlı olarak görülür. Bit bulunan hayvanlarda; kansızlık, deride kıl dökülmesi, kızarıklık, kabuklanma ve kaşıntı (Pruritis), diğer alerjik reaksiyonlar, verimsizlik, büyümede gerilik, kan emme noktalarında ikincil enfeksiyonlar görülebilir.

Tanı

Kesin tanısı bitin görülmesi ile konur. Görsel olarak incelendiğinde parazitin erişkin evrelerinden çok, bit yumurtaları ve daha sıklıkla boş yumurtaları görülür.

Tedavi (Sağaltım)- Korunma

Hastalar ayrı tutulmalı ve kısa sürede tedavi ettirilmelidir. Tüm sağaltım yöntemleri bir yana bırakıldığında hastanın aktif bir enfestasyonunun olup olmadığından emin olunmalı, böylece hastaya gereksiz tedavi yapılmamalıdır. Ahırların fazla kalabalık olması önlenmelidir.