Süt Toplama

Birliğimiz kuruluşundan itibaren süt toplama araçlarımız ile bölgemizde üreticilerimizden direk olarak toplamaya başladığımız çiğ süt başlangıçta sadece birlik merkezinde (Merzifon) bulunan süt soğutma tanklarında soğutulmakta iken 2006 yılından itibaren uyguladığımız yerli ve Avrupa Birliği projelerimizle birlikte köy merkezlerine kurulmaya başlayan süt soğutma tankları yoluyla, süt soğutma işlemi köylerde başlatılarak sütün sağımdan itibaren en kısa zamanda soğutulması sağlanmıştır.

Başlangıçta, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında 2007 yılında toplam 16 köy merkezine konulan süt soğutma tanklarının sayısı bugün Birliğimizin kendi olanakları ile 98 tanesi köy merkezlerinde olmak üzere 219'e ve toplam soğutma kapasitesi 293,600 Ton'a çıkarılmıştır. Süt soğutma tankları mobil konteynırlar içine yerleştirilerek köy merkezlerinde su ve elektrik tesisatı çekilerek kullanıma sunulmuştur. Tankların işletmesini birlik adına sigortalı olarak çalışan personel yürütmektedir. Söz konusu personel üreticilerimizden sabah ve akşam günde iki defa olmak üzere süt almakta, birlik merkezinde yapılan süt analizleri için üreticilerden numune almakta, aynı zamanda Birliğin köydeki tüm faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmekte ayrıca Birlik adına köy merkezlerinin bazılarında oluşturulan depolar vasıtasıyla üreticilerimize ürün satışı gerçekleştirmektedir.

Süt Sistem Haritası

Yıllara Göre Toplanan Süt Miktarı (Ton)

Soğuk Süt Zinciri Neden önemli?

Süt hayvan memesinde oluşmaya başladığı andan itibaren muhafazası, işlenmesi, olgunlaşması ve tüketilmesi sırasında sürekli olarak bakterilerle iç içe bulunur. Süt başta hastalık yapanlar olmak üzere çeşitli bakteriler için mükemmel bir besindir. Uygun olmayan hijyenik koşullarda üretildiği takdirde ve yeterli soğutmada yapılmamışsa sütün ekşimesine yol açan bakteriler gelişmektedirler. Bu nedenle sütün bozulmasını ve sütte bulunan bakterilerin çoğalmasını önlemek için sağımdan hemen sonra sütün süzülüp 5ºC'nin altına soğutulması gerekmektedir. Aksi takdirde, bir bakterinin 10 saatte 1.100.000 taneye kadar çoğalma riski bulunmaktadır. Bunun sonucunda da sütte sayıları artan hastalık yapan bakteriler çiğ süt kalitesini düşürmektedir.

Sütün sağlıklı koşullarda son tüketiciye ulaştırılması için sağıldığı andan işlendiği ana kadar olan sürede ideal hijyen kurallarına uymak ve bakteri oluşumunu önlemek amacıyla en kısa zamanda soğutulmasını sağlayacak bir soğuk süt zinciri oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Soğuk süt zinciri sayesinde süt sağıldığı andan itibaren kontrol altına alınabilmekte, ayrıca alınan numuler üzerinde yapılan analizlerle sütün kalitesi ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek içerikler denetlenebilmektedir.