Süt İneklerinin Beslenmesi

Su

Bol, sürekli ve temiz içme suyu süt inekleri için hayati önem taşımaktadır.

Bir süt ineğinin gövdesinin %70-75'i sudan oluşur.

Sütün ise %87'si sudur.

Su aynı zamanda vücut ısısını düzenlemek için gereklidir.

Su sindirim, besin transferi, metabolizma ve atıkların atılmasında rol oynamaktadır.

Su, bütün hücreler ve tüm vücut sıvılarında, yapısal ve fonksiyonel bir role sahiptir.

İneğin su ihtiyaçları

15-20°C sıcaklıkta, laktasyondaki bir süt ineğinin her gün normal yaşam için su 30-40 litre, ürettiği her litre süt için ekstra 4-5 litre su ihtiyacı vardır. Su ihtiyacı hava sıcaklığı arttıkça artar. Laktasyondaki inek yaz aylarında günlük 150-200 litre su içer.

Su alımını etkileyen diğer faktörler:

  • Diyet bileşimi (kuru madde tüketimi)
  • Nem
  • Rüzgar hızı
  • Su kalitesi (sodyum ve sülfat düzeyleri)
  • Sıcaklık
  • İşkembe PH değeri