Süt İneklerinin Beslenmesi

Börkenek (Reticilum)

Börkenek (Reticulum) bir doku yükseltisi ile işkembeden ayrılır. Yüzeyinde yükseltilmiş bal peteği benzeri bir doku mevcut olup üzeri küçük papillalarla kaplıdır.

İşkembe ve börkenek birlikte 50-120 litre yem ve sıvı kapasitesine sahiptir.

İşkembe ve börkenek duvarları sürekli hareket eder. Bu hareket esnasında, çalkalama işlemi ile yutulan yemi işkembe sıvısı (sindirimi sağlayan kimyasalarla) ve mikroplarla karıştırır. İşkembe ve börkenek kasılmaları, ince gıda parçacıklarının bir sonraki mide bölümü olan Kırkbayır (Omasum) içine akışına yardımcı olur.