Süt İneklerinin Beslenmesi

Şirden (Abomasum)

Şirden, Kırkbayır'ı ince bağırsağa bağlar.

Şirden'de mikrobiyal fermantasyon yerine, tıpkı insan midesinde olduğu gibi, asit sindirimi başlar.

Şirden yüzeyi, hidroklorik asit ve enzimler (pepsinler) içeren mide suyu üreten sırtlar şeklinde katlıdır. Bu mide suyunun pH'ı 1-1.3 arasında değişirek Şirden'i, 2 pH ile yüksek asidik değerde tutar.

Şirden'deki asit işkembe mikroplarını öldürür.

Şirden'deki enzimler ilk mikrobiyal ve besin protein sindirimini gerçekleştirir.