Süt İneklerinin Beslenmesi

İnek Sindirim Sistemi

Geviş getirenler olarak bilinen memeliler grubunda yer alan inekler ota dayalı besleme için uygun bir sindirim sistemine sahiptir. Geviş getiren hayvanlar dört odacıklı bir mideye sahiptir. İneklerde Şirden (Abomasum) adı verilen gerçek mide ve her birinin belirli görevi olan İşkembe (Rumen), Börkenek (Reticulum) ve Kırkbayır (Omasum) adı verilen 3 farklı bölme vardır.

İşkembe içinde çok sayıda ve bir çok türde mikro-organizma bulunur. Bunlara kısaca mikrop adı verilir. Bu mikroplar ineğin yediği bitkilerle beslenir.

Mikroplar tarafından üretilen maddeler ise:

  • İnekler tarafından besin olarak
  • Mikroplar tarafından çoğalma ve hücre büyütmek için kullanılır.

Mikroplar sindirim sistemi boyunca kendi kendilerine sindirilir.

Süt ineklerinin amacı süt üretimi olduğundan, beslenme onların sağım ve yıllık üreme fonksiyonlarını yerine getirmelerine olanak sağlamalıdır.

İneklerin aldığı yemlerin besin haline çevrilmesi 3 adımda gerçekleşir:

  • Yutma: Vücuda yem alma
  • Sindirim: Yemin mekanik ve kimyasal olarak parçalanması
  • Emilim: Besinin sindirim sisteminden geçerek kan sistemine aktarılması