Süt sığırcılığı ahır planları

Yerleşim planı Kesit - Çift eğimli çatı

Gelişmiş süt sığırları için açık ve kapalı cephe serbest duraklar

Önerilen ölçüler (Metre)
Hayvan ağırlığı (Kg.) Toplam durak uzunluğu (Kapalı cephe)(LSC) Toplam durak uzunluğu (Açık cephe)(LSO) Göğüs borusuna uzaklık(LB) Boyun korkuluğuna uzaklık(LN) Merkezden merkeze durak genişliği (WS) Durak bölme demiri üst yüksekliği (HP) Boyun korkuluğu yüksekliği (HN) Boyun korkuluğu yüksekliği (HB)
400 - 500 2,29 - 2,44 1,98 - 2,08 1,63 - 1,68 1,57 - 1,63 1,04 - 1,09 1.07 - 1,12 1.07 - 1,12 0,10 - 0,15
500 - 600 2,44 - 2,59 2,03 - 2,18 1,68 - 1,73 1,63 - 1,68 1,09 - 1,14 1,12 - 1,17 1,12 - 1,17 0,10 - 0,15
600 - 700 2,59 - 2,74 2,29 - 2,44 1,73 - 1,78 1,68 - 1,73 1,14 - 1,22 1,17 - 1,22 1,17 - 1,22 0,10 - 0,15
700 2,74 - 2,90 2,44 - 2,59 1,78 - 1,83 1,73 - 1,78 1,22 - 1,32 1,22 - 1,32 1,22 - 1,32 0,10 - 0,15

Düvelerde kapalı cephe serbest duraklar

Önerilen ölçüler (Metre)
Hayvan ağırlığı (Kg.) Toplam durak uzunluğu (Kapalı cephe)(LSC) Göğüs borusuna uzaklık(LB) Boyun korkuluğuna uzaklık(LN) Merkezden merkeze durak genişliği (WS) Durak bölme demiri üst yüksekliği (HP) Boyun korkuluğu yüksekliği (HN)
135 - 225 1,22 - 1,37 1,02 - 1,12 0,97 - 1,07 0,76 - 0,81 0,81 - 0,86 0,81 - 0,86
225 - 315 1,52 - 1,75 1,22 - 1,32 1,17 - 1,27 0,86 - 0,92 0,92 - 0,99 0,92 - 0,99
315 - 410 1,90 - 2,13 1,42 - 1,52 1,37 - 1,47 0,97 - 1,02 0,97 - 1,02 0,97 - 1,02
410 - 500 2,28 - 2,44 1,62 - 1,68 1,57 - 1,62 1,04 - 1,09 1,07 - 1,12 1,07 - 1,12
500 - 600 2,44 - 2,60 1,68 - 1,73 1,62 - 1,68 1,09 - 1,14 1,12 - 1,17 1,12 - 1,17
Ahır taban detayları

Yemlik detayları

Suluk detayları

Sağımhane detayları