2022 Yılı Boğa Adaylarımız Belirlendi

seviyelerini artırmak çabasında olmuştur. Bu çabalar;

Katkı sağlamalıdır. Aksi halde önce süt sığırı yetiştiriciliğinin devamını sağlamak güçleşecek, ardından da pek çok üreticimizin üretim dışına çıkacak, yani işsiz kalacaktır. Ülkemizde dünya için bile büyük sayılabilecek ölçekteki işletmelerin kurulması amacına yönelik destek ve çabaların yoğunlaşması, önlem alamazsak, pek çok işletmemizin kapanması için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bu gelişmelerin farkında olarak, ayakta kalmak için işimizin her unsuruyla yakından ilgilenmek mecburiyeti vardır.

Yukarıda sıralanan önlemlerin etkisini artırmak için üyelerimizin pek çok alanda ortak hareket etmelerini neredeyse bir zorunluluktur. Bunun farkında olan birliğimizde, üretimi doğrudan etkileyen unsurlar başta olmak üzere, birçok alanda ortak hareket etmenin koşullarını oluşturma çabasındadır. Bu alanlardan biri de suni tohumlama hizmetleridir. Suni tohumlama gebelik sağlama ve doğal aşım sonucu bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemede en etkili yoldur. Suni tohumlamada kullanılan spermanın doğru seçimi de sürünün genetik ıslahına ciddi katkı sağlar.

Bu gerçeklerin farkında olan birliğimiz;

katkı sağlayacak nitelikteki spermaların kullanımını yaygınlaştırmaya çaba harcamaktadır.

Bu çabalara katkıda bulunacağı düşüncesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2022 yılı için de bir “Boğa Kataloğu” hazırlanmıştır. Katalog hazırlanırken hem geçen yıllarda ki tecrübelerimiz hem de yeni boğalar ve eski boğaların yenilenen bilgileri dikkate alınmıştır. Ayrıca gerek ırk gerekse boğaların yetiştirildiği ülkeler bakımından bir çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Katalogda Merkez Birliğimiz tarafından yetiştirilen boğalara da yer verilmiştir.

Katalogda yer alan bilgilerin etkin biçimde kullanılması üreticilerimize önemli katkılar sağlayacaktır. Kullanımı konusunda tohumlamacılarımız ve birliğimiz elemanlarının da yardımcı olacağı kataloğun, başta üyelerimiz olmak üzere tüm üreticilerimizin; bol kazanç sağlayacak sağlıklı ve verimli sürülere sahip olmasına yardımcı olması temel beklentimizdir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”