Demonstrasyon Çalışması İlk Biçimler

Amasya DSYB olarak üye işletmelerimizdeki kaba yemin önemini, farkındalığını artırabilmek ve alternatif kaba yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirmekte olduğumuz demonstrasyon çalışmaları kapsamında ilk biçimlerimiz yapılmıştır.

Amesia Gıda bünyesinde yürütülen bu faaliyetimiz birliğimiz çalışanları Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda toprak sürümü, ekim işlemleri, ekim kilogramları, farklı tohumların verilmesi, otun biçimi, paketlenmesi, sevkiyatı gibi tüm aşamalar Tarım Makine Parkı ekibimiz tarafından mevcut bulunan makine, alet ve ekipmanlarımız ile yapılmaktadır.

Amacımız bölgemizde üye işletmelerimizin kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasında farkındalık, alternatif yem bitkilerinin oluşturulması, kaba yemde istenilen protein ve enerji değerlerinin ölçülmesi, dekara maliyet hesaplamalarının yapılabilmesi ve hasatta oluşacak maddi kayıpların azaltılmasıdır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”