Amasya DSYB Yayın Faaliyetleri

Türkiye’de kırmızı et üretiminin ana kaynağı, süt üretiminde de olduğu gibi, sığırdır. Sığır eti üretimindeki yetersizliği gidermek için alındığı ileri sürülen önlemlerin birçoğu, süt üretimini artırıyor görünse de üretim ekonomisini zedelemektedir. Örneğin üretim girdilerinin hemen hepsinin fiyatı yükselirken, süt fiyatının hiç artmadığı yıl, hatta yıllar olmuştur. Olumsuzluk bununla da kalmamış, birçok bölge ve yörede, ilan edilen fiyatın bile çok altında fiyatlarla süt satılmış ve satılmaktadır. Kısaca özellikle arz fazlalığı var iddiasıyla fiyatların düşük tutulması, ama başta yem fiyatları olmak üzere girdi fiyatlarının alabildiğine artması, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, gerçek üreticileri olumsuz etkilemektedir.

Bu koşullar altında sermaye birikimi sağlamak bir yana, zaman zaman borçlarını ödemekte bile zorlanan üreticiler, doğal olarak hem kendileri hem de hayvanları için daha iyi koşullar yaratacak yatırım imkanlarından yoksun kalmaktadırlar. Bu noktada, özellikle barınakların inşası ve işletmenin düzenlenmesi oldukça önemli görünmektedir. Gerçekten de pek çok işletmede barınaklar hem çalışanlar hem de hayvanları açısından yetersizdir. Bu yetersizlik sadece verim seviyesinin düşmesine değil, çalışma koşulları ve hayvan refahında yetersizliklere de yol açmaktadır. Özetle; süt sığırı yetiştiriciliğinde çalışanlar ve her yaş grubundaki hayvanlar ile barınaklar ve çevre dikkate alındığında birçok eksikten söz etmek mümkündür. Bunların bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

Daha önce de belirtildiği gibi, hayvancılık işletmelerinin pek çoğunun sahip olduğu barınaklar hem hayvan refahı hem de çalışma koşulları açısından pek uygun değildir.

Barınak planlama ve barınak inşası konularında bilgi ve deneyim eksikliği devam etmektedir. Bu eksiklik sadece üreticiler için değil, barınakların planlanması ve inşasında görev alan birçok mimar, mühendis, plan ve proje hazırlayanlar ile inşaat ustaları için de geçerlidir.

Eski anlayışlara göre yapılmış fakat günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekle dönüştürülememiş barınaklar ve işletmeler çalışma koşullarını zorlaştırmakta, makine kullanımını büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. İşçiliğin iyice ağırlaşmasına yol açan bu durumda da özellikle genç nüfusun bu işi devam ettirmesinin önündeki önemli engellerden biri gibi görünmektedir.

Yeni işletme kurma veya eski işletmeleri modernize etmek için yeterince kaynak bulamayan üreticilerin daha düşük maliyetli ve daha basit çözümlere ihtiyaçları olduğu açıktır. Ama bu konuda yeterli ve yaygın bilgi sağlayan kaynaklar da çok fazla değildir.

Kamu destekli ve kamu denetiminde yapıldığı ileri sürülenler de dahil, pek çok süt sığırcılığı işletmesinde planlama ve inşaat aşamasında yapılan hatalar, sığırların verim seviyesini düşüren ve verimli ömrünü kısaltan çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Özellikle sığırcılık ve tavukçuluk işletmeleri başta olmak üzere hayvancılık işletmelerinde ortaya çıkan atıklar ve bunların yarattığı kirlilik, hijyen ve çevre açısından yer yer insan sağlığını bile tehdit eden boyutlara ulaşabilmektedir.

Birçok hayvancılık işletmesi imar izni ve ruhsat alma konularında sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların kısa sürede ve adil bir şekilde çözülmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Süt sığırı barınakları sadece üreticilerin daha yüksek verim almalarına olanak sağlayan yapılar değildir. Bunlar aynı zamanda bulundukları çevrenin de önemli unsurlarıdır. Bu anlayışa uygun olarak, bu kitapta barınaklar sadece çalışma koşulları ve hayvan refahı açısından ele alınmış, çevre koruma, mimari, yerleşim, doğal kaynakların korunması ve genel peyzaj açısından değerlendirmeler yapılmıştır. Özetle amacımız günün koşullarına uygun, ekonomik, çevreye zarar ve rahatsızlık vermeyen, insan ve hayvan refahını gözeten süt sığırı barınaklarına sahip olmak isteyen üreticilerimize yararlanabilecekleri bir kaynak sunmaktır.

Yukarıda sıralanan soruların birçoğunun çözümüne katkı sağlayacağı umudu ve beklentisiyle “Süt Sığırcılığında Barınak” kitabımızın basımı yapılmıştır. Basım aşamasında yayıncı kuruluşu olan Group France Agricole Edition tarafından birliğimize çevirisinin yapılması için izin verilmiştir.

Süt Sığırcılığında Barınak kitabımıza www.amesia.com üzerinden talep eden üreticilerimiz ulaşabilirler.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”