Amasya DSYB Üretenden Tüketene Markalaşma Projesi

Birliğimizin 2021 yılında SOGEP programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunmuş olduğu “Üretenden Tüketene Markalaşma” adlı projemizin birinci aşaması kabul edilmiştir. 26.03.2021 tarihine kadar ikinci aşaması için projemizin bütçelendirilmesi yapılarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilecektir.

SOGEP programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Projemizin amacı Amesia markamızla kırsal kesimde özellikle kadınlara yönelik istihdam imkanlarının yaratılması, gıda güvenliğinin artırılması, üretici ve tüketici arasındaki aracı, komisyoncu, stokçu vb. yapıların azaltılması, üreticilerimize ek gelir imkanı sağlamak, markalı, belgelendirilmiş ve katma değerli üretim yapılmasıdır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”