Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Paneli

Amasya DSYB olarak, Avrupa Komisyonu İklim Genel Müdürlüğünün “Türkiye'de Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Teşvik Edilmesi” projesi kapsamında Ankara’da 05-06 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlediği “Hayvansal Üretimde İyi Uygulamalar” paneline Yönetim Kurulu Başkanımız Güner ASLAN konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

Yürütülen projenin amacı; iklim değişikliği ile mücadelede Türkiye'nin koşullarına, sektör ihtiyaçlarına ve potansiyeline uygun sürdürülebilir tarım uygulamaları envanterinin çıkarılmasıdır.

Panelde Yönetim Kurulu Başkanımız Güner ASLAN; Birliğimiz Faaliyetlerinden ve Markamız olan Amesia’nın gerçekleştirdiği işlerden örnekler vererek Örgütlenmenin önemi üzerine açıklamalar yapmıştır.