Amasya DSYB Rasyon Hizmeti Çalışmaları

Amasya DSYB olarak, üreticilerimizin işletmelerinde süt veriminin artırılması, ekonomik ve ölçülebilir bir sığır yetiştiriciliği yapılabilmesi adına” Sığırcılık İşletmelerinde Karlılığı Artıracak Yenilikçi Yaklaşımların Yaygınlaştırılması” adlı projemizin uygulanmasına devam edilmektedir.

Talep eden üreticilerimizin işletmelerine, hayvan besleme ve işletmeye uygun rasyon hazırlama hizmeti için Birlik Personelimiz Zir. Müh. Ozan ŞAHİN ile birlikte çalışmakta olduğumuz yem firmalarından teknik ekipler ziyaret gerçekleştirmektedir.

Ziyaretler doğrultusunda, 4-10 Mart 2024 tarihleri arasında 7 köyde, 18 ayrı işletmeye ziyaret gerçekleştirilmiş ve 3 ayrı yem firması temsilcileri bu ziyaretlere katılım sağlamıştır.

Birliğimiz bünyesinde, Merkez ve İlçelerde bulunan şubelerimizde görev yapmakta olan teknik personellerimiz üzerinden talepte bulunan üreticilerimizle iletişime geçilerek; Üreticilerimizin işletmelerinde mevcut olan hammaddeler göz önünde bulundurularak işletmenin yapısına uygun rasyonlar hazırlanmaktadır. Uygulanan rasyonların sonuçlarının değerlendirilmesi yine işletme ziyaretleri ile yerinde yapılmaktadır.

Projemizin amacı talep eden üreticilerimizin işletmelerine ziyaret gerçekleştirilerek, üretilen ürünün miktarı ve getirisinin hesaplanması, kaba yemin depolanması ve miktarının belirlenmesi, barınakların düzenlenmesi, gübre yönetimi, hayvan refahı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi vb. konularda üreticilerimize bilgilendirme sağlamaktır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye...”