Amasya DSYB Süt Evi Görevlileri Toplantısı

Birliğimiz çiğ süt toplama sistemi içerisinde faaliyet gösteren ve süt evlerinde görev alan personellerimizle 04.01.2024 – 06.01.2024 tarihleri arasında 2024 yılının ilk toplantısını gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, sütün üreticiden alımı sırasında yapılması gereken işlemler ve çiğ sütün kalite kontrol aşamalar, işletme güncelleme/kayıt ve denetim işlemleri, Çiğ Süt Desteklemesi için TARSİM Sigorta Bilgilendirmesi, Tarım Makine Parkı faaliyetleri ve fiyatları, Silaj Paketleme Tesisimizde yıl boyu gerçekleşen Arpa Alımı, Kaba Yem ve Kesif Yem Satışı, Suni Tohumlama Faaliyetleri, Birliğimizin Üreticilerimizi Bilgilendirme Amaçlı Yaptığı Yayım Faaliyetleri, “Amesia Kapınızda” projesinin yaygınlaştırılması ve öneriler konuşularak, 2024 yılı için planlama ve çeşitli kararlar alınmıştır.

Amacımız birliğimizin gerçekleştirdiği faaliyetleri sahada; süt evi personellerimiz ve teknik personellerimiz aracılığıyla üreticilerimize ulaştırmak ve faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz alanların hizmet kalitesini arttırmaktır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”