Kasım Ayı Teknik İşler Saha Ekibi Toplantısı

Birliğimiz bünyesinde teknik işler biriminde görev yapan Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Suni Tohumlama Teknikerlerimiz ve şube görevlilerimiz ile birlikte 04.11.2023 tarihinde “Teknik İşler Saha” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz Reşat ALTINKAYA toplantı salonunda ekibimizce gerçekleştirilen toplantıda;

Yayınlanan 2023 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama esaslarının tartışılması ve soykütüğü destekleri farkı tebliğinin yayınlanmasıyla beraber bir broşür halinde çiftçi yayın çalışması yapılması,

Üye işletmelerimizde aylık gerçekleştirilen buzağı küpeleme faaliyetleri, işletme denetimleri ve süt ölçüm denetimlerinin zamanında yapılması, görülen eksikliklerin giderilmesi,

İlimiz ve ilçelerimizde personellerimiz tarafından yürütülmekte olan suni tohumlama çalışmalarımızda üreticilerimizin boğa kataloğundan seçmiş olduğu boğaların kullanımında gerekli teknik bilgilerin verilmesi, seçilen boğaların uygulamalarının yapılması,

İşletmelerimizdeki sığırlarımızın teknik yeterlilik belgesi olan personellerimiz tarafından tip sınıflandırmalarının düzenli periyotlarda yapılması,

Süt ölçüm formlarının aylık periyotlarda düzenli takibi ve üreticilerimize ıslah çalışmalarında durumun öneminin anlatılması, gelmeyen süt ölçüm formları için üreticilerimize uyarıların yapılması,

Amasya il ve ilçelerinde ve köylerimizde süt toplama faaliyetlerinde ihtiyaç ve talep halinde köylere yeni süt evlerinin kurulması ve bu yerlerde yem depolarının yapılması için gelen taleplerin değerlendirilmesi,

Üreticilerimizin kaba yem konusunda ki talepleri ve sevkiyat taleplerinin, saman, yonca, arpa ezme/kırma, mısır ezme/kırma, mısır silajı satışlarının tartışılması,

Çiftliğim satış mağazalarında üreticilerimizin ihtiyacı olarak görülen malzemelerin seçimi, talep edilmesi ve yeni ihtiyaç olabilecek ürünlerin belirlenmesi,

İşletmelerimiz için en çok ihtiyaç olan tırnak bakım çalışmalarında randevu taleplerinin alınmaya başlanmasına,

Saha çalışmalarımızda üreticilerimizin şikayet ve dileklerinin alınmasına, sorunların yazılı olarak yetkililerimize bildirilmesine, yaşanan sorunların çözümünde geri dönüşlerin yapılması,

Birliğimizin gerçekleştirmekte olduğu makine parkı faaliyetlerinden, toprak hazırlama, ekim vb. çalışmaları faaliyetlerin saha çalışanlarımız tarafından üreticilerimizle paylaşılması ve taleplerin alınması,

Saha ekibine tahsis edilen araçların amacına uygun kullanımı ve trafik kurallarına uyulması konuları,

Üyelik için hayvan yeterliliğine sahip olan üreticilerimizin ziyaret edilmesine, üyeliğe davet edilmesine ve üyelikteki avantajların kendilerine anlatılması konuları görüşülmüştür.

Birliğimiz üye üreticilerine daha iyi hizmet kalitesinin ve üretimin artırılması amacıyla özellikle sahada; işletmelerimizde tespit edilen sorunların çözümlenmesi ve ülkemizin ihtiyacı olan tarımsal üretimin artırılması adına teknik altyapımızı geliştirmeye ve sorunlara çözüm yollarının bulunmasına çalışmaktadır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye”