Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Şap Hastalığı

Ülkemiz’de sığırlarda şap hastalığının daha önce görülmeyen, yeni bir tip olan besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığı görülmeye başlanmıştır. Hastalığın yayılmaması ve kontrol altına alınması için; pazarların kapatılması, hayvan hareketlerinin engellenmesi ve SAT-2 serotipine karşı aşı üretimi gibi bir takım önlemler alınmaktadır.

Birliğimiz bu konuda saha ekibiyle birlikte disiplinli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Hastalığın görüldüğü işletmelerde faaliyetlerimizi durdurarak hastalığın bulaşmasını önlemekteyiz. Saha faaliyetleri ve suni tohumlama uygulamaları sırasında tüm araç, alet ve ekipmanlarımızı dezenfekte etmekteyiz.

Sap Hastalığı:

Çift tırnaklı hayvanlarda ateş, iştahsızlık, süt veriminde azalma, ağız ve burun mukozasında çeşitli yaralara sebep olan akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Virüs fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC'de 12 saatte, 60-65oC de 1-2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir.

Şap hastalığından korunmak için:

Ahır girişlerinde şap hastalığına etkili dezenfektanlar (örn: sitrik asit veya sudkostik) ile muamele edilmiş paspasların sürekli bulundurulması,

Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimsenin alınmaması, bakıcıların da farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmesi,

Sağım öncesi ellerin, otomatik sağım makinelerinin ve memelerin temizliğine özen gösterilmesi, Yeni satın alınan hayvanların 15 gün süre ile karantinaya alınması ve süre sonunda sağlıklı ise diğer hayvanların yanına alınması,

Mera mevsiminde enfekte meralara hayvanların gönderilmemesi,

Enfekte bölgelerden ot, saman gibi hammaddelerin alınmaması gerekmektedir.

Veteriner Hekim Okan OYAN

Teknik İşler Şube Müdürü