Amasya DSYB Teknik İşler Saha Toplantısı

Birliğimiz bünyesinde teknik işler biriminde görev yapan Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Suni Tohumlama Teknikerleri ile birlikte 03.03.2023 tarihinde “Teknik İşler Saha” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz Reşat ALTINKAYA toplantı salonunda Birlik Başkanımız Güner ASLAN ve Danışmanımız Yüksek Ziraat Mühendisi Bilsay KANCI’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda;

İşletme ziyaretleri ve rasyon hazırlama hizmeti ile işletmelerimizde süt veriminin artırılması,

Suni tohumlamada uygulamalarında süt verimi yüksek ırkların tercih edilmesinin sağlanması ve üreticilerimize hayvan ıslahının öneminin hatırlatılarak, daha fazla bilgi ve döküman verilmesi,

Üye işletmelerimizin, üretimde yaşamakta olduğu sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması,

İşletme güncelleme, süt ölçüm ve denetimi, buzağı küpeleme/kimliklendirme ve diğer saha faaliyetlerinde genel performansın incelenmesi,

Saha faaliyetlerinin ve aylık personel görevlendirmelerinin planlanması konuları değerlendirilmiştir.

Birliğimiz üye üreticilerine daha iyi hizmet verilebilmek amacıyla özellikle sahada; İşletmelerimizde tespit edilen sorunların çözümlenmesi ve ülkemizin ihtiyacı olan tarımsal üretimin artırılması adına teknik altyapımızı geliştirmeye ve sorunlara çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz.

“Saban Kılıçtan Üstündür...”