Amesia Tarım Ekosistemi Buluşması Lansmanı

Birliğimizin markası olan Amesia Gıda’nın ürünlerinin tanıtılması amacıyla T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenmiş olan “Tarım Ekosistemi Buluşması” adlı lansmana 6.01.2023 tarihinde Amesia Arı Kadınlar Kooperatifimiz tarafından katılım sağlanmıştır.

Amesia Gıda 2023 yılı hedefleri arasında olan yeni pazarlara açılma çalışmaları, tanıtım ve örnek faaliyetler kapsamında bilgi ve deneyimlerini “Now How”’unu diğer kooperatifler ve birlikler açısından paylaşarak, ortak çalışmalarına devam edecektir.

Ülkemizde tarımsal üretimde büyük bir öneme sahip olan kadınlarımızın kooperatifleşerek ürettikleri ürünlerini pazarlamaları, tanıtım yapabilmeleri ve bunu en üst devlet kademesinde kendi ürettiklerini paylaşmaları büyük bir başarıdır, kendilerini kutluyoruz.