Amasya DSYB: İşletme Güncellemelerimiz

Amasya DSYB olarak görevlerimiz arasında bulunan işletme denetimlerimiz, tüm şubelerde çalışan teknik kadromuz tarafından her ay yapılmaya devam edilmektedir.

Birliğimizin gerçekleştirmekte olduğu işletme güncelleme faaliyetlerinin amacı:

Üreticilerimizin işletmelerinde bulunan kaliteli ve vasıflı hayvanların sınıflandırılmasını sağlamak,

İşletme döl verim ve hayvan varlığı raporunda bulunan sığırlarımızın doğum ve laktasyon dönemleri kontrol edilerek üreticilerimizin bilgilendirilmesinin sağlanması,

Hayvan satışı, kesime gönderme, ölüm vb. sürüden ayrılma veya sürüye dahil olma gibi hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması,

Üreticilerimizin hayvancılık teşviklerinden en doğru şekilde faydalanabilmesi,

Toplanan bilgilerin doğru ve zamanında (Ulusal Bilgi Sistemi) E-ıslah veri tabanı sistemine kayıt edilerek sistemin güncel olmasının sağlanmasıdır.

Amacımız İlimizde Üye üreticilerin İşletmelerinde bulunan hayvanların güncel olarak tutulması ve üreticilerimizin herhangi bir hak kaybı sonucu zarar görmelerinin engellenmesidir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”