Sözleşmeli Yem Bitkisi Ekimi

Birliğimiz ilk sözleşmeli yem bitkisi ekimi faaliyetini 2016 yılında bölgemizdeki üreticilerle yaptığı silajlık mısır ekimi sözleşmeleri ile gerçekleştirmiştir.

Hasat döneminin çok kısa olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yaşanan aksaklıklara rağmen, elde edilen büyük fayda ve piyasa istikrarına sağlanan katkı nedeniyle, Birliğimiz, Amasya bölgesinde kaba yem ekimini geliştirmek ve artırmak amacıyla Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan "Kaba Yem Ekimi Protokolü" kapsamında "Sözleşmeli Yonca Ekimi" ve "Sözleşmeli Mısır Ekimi" adlı 2 projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Amaç

Her iki sözleşmenin temel amacı bölgemizde sulu tarıma uygun arazileri olan köylerde sözleşmeli yonca ve mısır ekimi yaptırılarak, bölgedeki küçük ve büyük işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, yonca üretimi yaygınlaştırılması ile de çiftçi için alternatif bir ürün oluşturularak ürün pazarlama sorunu olmadan ekonomik kazanç sağlanmasıdır.

Süre

Sözleşmeli Yonca Ekimi Projesi yonca ekiminden itibaren beş yıl (01.01.2018-01.01.2023), Sözleşmeli Mısır Ekimi Projesi ise bir yıl (01.01.2018-01.01.2019) süre ile uygulanacaktır.

Elde edilecek fayda

Sözleşmeli Yonca Ekimi Projesi ile toplam 2.000 dekar alanda yapılacak uygulamada, dekar başına her biçimde 500 kg. kuru ot hesabı ile her yıl 5 biçim sonucunda bölgede elde edilecek yonca kuru otu için üreticiye, kilogram başına 0,6 TL. üzerinden, ödenecek olan toplam yıllık tutar 3.000.000 TL. civarında olacaktır.

Sözleşmeli Mısır Ekimi Projesi ile toplam 2.000 dekar alanda yapılacak uygulamada, dekar başına 7.000 kg. mısır silajı hesabı ile elde edilecek mısır silajı için üreticiye, kilogram başına 0,13 TL. üzerinden, ödenecek olan toplam yıllık tutar 1.820.000 TL. civarında olacaktır.

Uygulama Alanı

Amasya İli Merzifon ve Suluova ilçelerine bağlı sulu tarıma uygun arazilere sahip 14 köy

Projenin bölgeye sağlayacağı faydalar