Tarım Makine Ve Ekipmanların Teknik Özellikleri

Lazerli Tesviye

Lazerli Toprak Tesviye makinesi lazer teknolojisi kullanılmakta olup, çalışma genişliği 6 metre, çift yatarlı ve akordiyon sistemine sahip günlük ortalama 50 dekar arazi işleme kapasitesine sahip tarım makinesidir. Bu toprak işleme ekipmanı 250 beygir ve üzeri traktörlerle kullanılabilmektedir.

Lazerli Toprak Tesviye makinesi bölgemizde engebeli arazilerin düzeltilmesi, arazinin eşit sulanabilir hale getirilmesi, aynı zamanda arazi temizleme işlemlerinde ve arazi yüzeyindeki bitki artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılması amacıyla kullanılmaktadır.

Skreyper Tesviye

Çekili tip Skreyper toprak işleme makinesi toprağın tarlada düzgün ve homojen bir şekilde serilmesini sağlamaktadır. Bu toprak işleme işine 175 ve üzeri beygir gücüne sahip traktörle kullanılmaktadır. Skreyper toprak işleme makinesi yaklaşık 7 metre küp toprağı tarlada istenilen bölgeye taşıyıp homojen bir şekilde bölgede dağıtımını sağlamaktadır. Günlük iş kapasitesi arazideki kot farkına göre değişiklik göstermekte olup ortalama kapasitesi 50 dekardır.

Ot Biçim

Traktör kuyruk milinden güç alan disklerinde mevcut olan bıçaklar vasıtasıyla ürünün biçilmesine olanak sağlamaktadır. Kauçuk silindirler arasından geçen ürünün ezilmesiyle daha hızlı kurumasına imkan tanınmaktadır. 7 diskli 3m 20cm iş genişliğine sahip çayır biçme makinesi günlük kapasitesi 400 dekar iş kapasitesine sahiptir.

Ot Dağıtma

Biçilmiş yem bitkilerini arazi yüzeyine homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak ürünün eş zamanlı ve besin değeri kaybolmadan çabuk kurumasını sağlamaktadır. 4 Rötarlı ve hidrolik katlama sistemi sayesinde kolayca yol konumuna getirilmesine imkan sağlamakta olup günlük iş kapasitesi 400 dekardır.

Ot Toplama

Biçimi yapılmış ve kurutulmuş olan ürünün namlu yapılmasıda kullanılan bir ekipmandır. Döner tip olan ot toplama tırmığı çift rötarlı ve 7m 20cm iş genişliğine sahip olup makine yüksekliği rötarlar aracılığıyla ayarlanabilmektedir. Bu sayede arazi yüzeyindeki yabancı cisimlerin namluya karışmasının önüne geçilmektedir. Günlük kapasitesi 700 dekardır.

Katlanır Merdane

Temel görevi toprağa baskı uygulayıp sıkıştırmak olup ekim öncesi ve sonrası uygulama yapılabilmektedir. Ekim öncesinde uygulanma amacı toprak işleme aletleriyle parçalanmayan kesekleri ezerek ufalamak, hava boşlukları arasında denge sağlamak, ve tarla yüzeyini düzelterek iyi bir tohum yatağı oluşturmak için kullanılırken ekim sonrasında ise tohumların toprakla olan ilişkisini artırmaya, alt katlarda bulunan suyun yukarıya tohumların bulunduğu bölgeye yaklaştırılmasına bu sayede çimlenmeye yardımcı olmayı sağlayan tarım makinesidir. 6m iş genişliğine sahip olup saatlik kapasitesi 60 dekardır.

7’li Patlatma (Dip Kazan)

Pulluk alt tabakasını kırarak ve toprağın alt katmanında bulunan verimsiz toprağı üste çıkarmadan toprak işlemesi yapan askılı bir makinedir. Dip kazan ile yüksek iş derinliğinde toprak işlemesi yapılabilir. Bu sayede toprağın havalanmasını, yağmur sularının yüzeyde durmasını engelleyerek suyun tabana çekilmesine ve toprağın neminin korunmasını, sert tabakanın kırılarak bitki köklerinin rahat bir şekilde tabana doğru inmesini sağlar. 75-100cm derinliği işleyebilen 7’li dip kazan 175 ve 250 beygir gücüne sahip traktörlerle kullanılmaktadır. Saatte 30 dekar alan işleme kapasitesine sahip olup 4 m iş genişliğine sahiptir.

Anıza Ekim Mibzeri

Bir önceki ürünün hasadından sonra, ekim öncesi hiçbir toprak işlemesi yapılmaksızın ekim direkt olarak anızın üzerine yapılmasına olanak sağlar. Önceden hazırlanmamış toprağa, tohumun toprakla teması için uygun genişlik ve derinlikte bant açarak bu alanlara tohumun bırakılması ve örtülmesine dayalı ekim yöntemidir. Mibzer 24 sıralı olup, 3,5 metre genişliğinde sahiptir ve hassas ekime uygundur. 700 kg gübre ve 400 kg tohum depolama gözüne sahiptir. Ekim makinesi 120 beygir ve üzeri traktörler kullanılmakta olup günlük 250 dekar araziye ekim yapılabilmektedir.

Pnömatik Ekim Mibzeri

Pnömatik ekim makinası ile mısır, pamuk, ay çiçeği, şeker pancarı, nohut, fasulye, domates gibi ürünlere ait tohumlar istenilen sıra üzeri ve sıra arası mesafeye çok düşük ikizleme ve boşluk bırakma yüzdesi ile ekim olanağı sağlar. Ünitelerin her iki tarafında bulunan lastik tekerlekler sayesinde hassas olarak derinlik ayarı yapılmaktadır. 12 Kademeli hassas ekim ayarı sayesinde eksik veya fazla tohum atılması önlenmiş olur. 6 sıralı ekim özelliği ve 4,20m iş genişliği ile günlük 200 dekar arazi ekim işlemi yapılabilmektedir.

Diskli Vanvey

Vanvey toprak işleme makinesi nadaslı tarım yönteminde yabancı otları öldürmek ve topraktan buharlaşmayı engellemek suretiyle topraktaki nem birikimini korumak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca toprak yüzeyindeki bitki artıklarını ve üst toprak katmanındaki organik atıkların toprakla karışmasını sağlamaktır. Vanvey diskli iki grup ve disk merdaneden oluşan kombine çekilir tip, 6 m iş genişliği,56 cm disk çapına ve 5.5 ton ağırlığında bir toprak işleme makinesidir. 170 beygir traktör ile kullanılmakta olup günlük 500 dekar arazi işlenebilmektedir.

Kombine Toprak İşleme Apollo

Toprak İşleme makinelerinden en kapsamlı işleme kapasitesine sahip olan Apollo ekim öncesi tohum yatağının hazırlanmasında kullanılmaktadır. Kombine bir makine olması nedeniyle 3 ayrı işlemi tek seferde toprağa uygulayarak girdi (yakıt, işçilik, zaman) maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. Apollo çizer, diskli gruplar ve merdaneden oluşan kombine, 6 metre genişliğinde, 7.5 ton ağırlığında bir toprak işleme makinesidir. Tarım Makine Parkımızda bulunan Apollo makinemiz için 250 beygir ve üzeri traktörler kullanılmaktadır.

Forza Toprak İşleme

Anız bozma ve tohum yatağı hazırlama işlemlerinde kullanılabilir. Toprağı devirmeden, yırtarak işleyen ve bu sayede toprağı kabartma, havalandırma, büyük kesekleri kırma ve yabancı otları köklerinden kesip, yüzeye bırakma işlevini yerine getiren bir makinadır. 4m 30cm iş genişliğine sahip olup 170 beygir ve üzeri traktörle uygulama yapılmaktadır. 300 dekar günlük toprak işleme kapasitesine sahiptir.

Tiller Toprak işleme

Tiller Toprak İşleme Makinesi toprağın fiziksel özelliğini uygun hale getirmek ve çiftlik gübresini toprağa karıştırmak, yabancı otları yok ederek toprağın ekime uygun bir tohum yatağının hazırlanmasını sağlamaktadır. Tiller Toprak İşleme Makinemizin çalışma genişliği 6 metre olup 5 sıra bacak ve çift baskı merdane sistemi mevcut olup 120 beygir traktöre ihtiyaç duymaktadır. Günlük 700 dekar toprak işleme kapasitesine sahiptir.

Dik Rötavatör

Sonbahar aylarında kullanılmaya başlanan Dik Rotovatör makinesi özellikle kurak dönemlerde sürüm sonrası oluşan keseklerin parçalanmasını ve arazinin ekim işlemi için uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Ekimi yapılan ürünün daha verimli hale gelmesi, iş ve işlemlerin maliyetini düşürmektedir. Ağır tip merdanesi bulunan bu toprak işleme aleti 4 metre iş genişliğine ve 28 cm derinlikte toprak işleme kapasitesine sahip olup. 175 ve 250 beygir traktörler ile uygulama yapılabilmektedir. Günlük toprak işleme kapasitesi 150 dekardır.

Prizmatik Balya Makinası

Prizmatik Balya makinası anız, çeşitli hayvan yemleri, hububat sapları gibi pek çok materyali tarladan dağınık halde ya da namlu halinde toplayıp sıkıştırarak ip vasıtasıyla bağlayıp balya yapmaktadır. Aynı zamanda balya makinasında bulunan haşbay ile ürünün parçalanarak ufak partiküllere dönüştürülmesi de sağlanmaktadır. 17,40x2,40 ölçülerinde balya yapmakta olup günlük 300 ton ürün balyalama kapasitesine sahiptir.

Silindir Balya Makinası

50 ila 160 cm çapında balya yapılabilen tam otomatik yağlama sistemi, sensörlü balya odası olan, kendinden tekerlekli toplama sistemine, inokulant tankına sahip ve üst haşbaylı bir makinadır. 120 beygir ve üzeri güce sahip traktör ihtiyacı bulunmakta olup kuru otta 160 ton, ot silajında ise 200 ton günlük kapasiteye sahiptir.

1000’lik Silaj Paketleme Makinası

Silaj formundaki her türlü ürünün file ve steç filmle 34 tur satılmasına olanak tanıyarak ürünün oksijenle temasını keserek bozulmadan muhafaza edilmesini sağlanmaktadır. Silaj paketleme makinesi tam otomatik yağlamaya sahip olup 55Kw elektrik motoruyla çalışmaktadır. Saatte 50 paket ürün streçlenerek sarılabilmektedir.

Silaj Biçme Makinesi

3 sıralı saatte 80 ton ürün biçme kapasitesine sahip minimum 160 beygir güç ihtiyacı duyan 12 bıçaklı silaj makinesidir. İsteğe bağlı olarak ot silaj tablası takılarak aynı ekipmanla otu silaj yapma imkanı sağlamaktadır. 2m 20cm iş genişliğine sahip elektronik joystick kontrollü entegre bileme taşı bulunan bir makinedir.

Katı Kemre Dağıtma

8 m³ hacmine ve 10 tona kadar yükleme kapasitesine sahip katı kemre dağıtma makinesi hayvan kemresinin arazi yüzeyine homojen bir şekilde dağıtılmasına olanak sağlamaktadır. Minimum 90 beygir güç ihtiyacı olan hidrolik joystick kontrollü bir tarım makinası olup günlük 150 ton kapasiteye sahiptir.

Sıvı Kemre Dağıtma

Kullanım amacı toprağı organik bakımdan zenginleştirerek üründe verim artışı sağlamaktadır. 20 tonluk sıvı gübreyi depolama kapasitesine sahip olup. Gübrenin havuzdan emilerek homojen bir şekilde araziye yayılmasını sağlayan bir ekipmandır. Günlük 200 ton sıvı kemreyi çekip dağıtma kapasitesine sahiptir.

Streç Makinası

Ürünün oksijenle temasını keserek, ürünün zayi olmadan muhafazasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. File ile sarılı olan ot silaj balyalarını hidrolik kumanda paneli sayesinde kendi üzerine alarak streçle sargılama işlemi yapmaktadır.

Toprak Burgusu

Meyve ve orman ağaçları dikiminde kullanıldığı gibi çeşitli çit ve bağ direklerinin dikilmesi için gerekli çukur açma ve bağ çubuklarının dikilmesinde kullanılmaktadır. Kuyruk milinden hareket alarak 50 cm çapında ve 1 m derinliğinde çukur açmakta olup 50 beygir traktör gücüne ihtiyaç duyulmakta olup saatte 50 çukur açma kapasitesine sahiptir.

6’lı Dönerli Pulluk

Pulluk ekipmanı, ekim öncesi toprağın havalandırılması, toprağın gevşetilmesi ve varsa toprak üzerinde yer alan yabancı ot ve sapların toprağın içine karışmasını sağlar. 16 inç ızgara kulak, yavru bıçak ve döndürme merkezi özelliklerine sahiptir. Bu toprak işleme ekipmanı 250 beygir ve üzeri traktörlerle kullanılabilmekte olup 2,70m iş genişliğine ve 150 dekar günlük iş kapasitesine sahiptir.