Embriyo Transferi Çalışmalarımız

Birliğimiz embriyo transferi çalışmaları kapsamında personelimiz Vet.Hek.Okan OYAN'ı 03-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Embriyo Üretimi ve Transferi Kursu'na göndererek embriyo transferi sertifikası almasını sağladı.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SÜSEM) işbirliğiyle veteriner hekimlere yönelik olarak düzenlenen kurs, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Suni Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Mehmet Bozkurt ATAMAN, Prof.Dr.Abdullah KAYA ve Prof.Dr.Mustafa Numan BUCAK tarafından verilen kursta embriyo uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik uygulamaları alan Vet.Hek.Okan OYAN 09 Ağustos 2017 tarihinde Birliğimizde görevli veteriner hekim ve suni tohumlama teknisyenlerine Embriyo Transferi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

In Vitro ve In Vivo yöntemleriyle yapılan embriyo transferleri hakkında detaylı bilgiler içeren sunum sonrasında, gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip öncelikli olarak dondurulmuş embriyo satın alınarak ilk embriyo transferinin yapılması ve ilk buzağıların alınması için çalışma yapılmasına karar verildi.

Pratik uygulamaları bölgemizde gerçekleştirerek bölge hayvancılığına katkı sağlamayı hedeflediğimiz embriyo transferi faaliyetlerinin ikinci safhası Birliğimizde görevli diğer veteriner hekimlere bilgilerin aktarılması ve uygun ortamın hazırlanarak ilk denemelerin hayata geçirilmesidir.

Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne embriyo transferi faaliyeti için yapılan müraccatımız sonrasında, gerekli izin İl Müdürlüğü tarafından verilmiştir. Halen Merkez Birliği ile uygulamaların ne şekilde yapılacağı konusunda gerçekleştirilen görüşmeler devam etmektedir.