Boğa Kataloglarımız

Türkiye’de 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde yayımlanan “Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına göre kurulan Birliğimizin temel amaçları arasında Amasya bölgesinde inek başına verimlerin yükseltilmesi ve işletmelerin karlılığının üst düzeye çıkartılması anlamına gelen “hayvan ıslahı” ya da “genetik ıslah” ilk sırayı almaktadır. Hayvan ıslahının ilk koşulu hayvanlar hakkında doğru bilgi toplamak ve bunları uygun biçimde değerlendirmektir. Bu değerlendirmeler sonucunda seçilecek hayvanların gelecek kuşaklara katkısının sağlanması ise ancak onların mümkün olduğu kadar çok döl vermeleri ile sağlanabilir. İşte bu noktada, sürünün yarısı sayılan boğaların gelecek kuşaklara katkısının artırılmasının en etkili yolu şüphesiz suni tohumlamadır. Yalnız uygun boğalar seçilmediğinde tek başına suni tohumlamanın etkisi oldukça sınırlıdır ve ineklerin gebe bırakılmasından öte bir anlam taşımayabilir. Yani uygun boğalar seçilemediğinde veya seçilmediğinde bunlardan elde edilecek erkek ve dişi döllerin işletmelere katkısı beklenen ölçüde olmaz. Buna karşılık boğa seçimine dikkat edildiğinde ve başarılı olunduğunda suni tohumlamanın ülkemizin ve/veya dünyanın en yüksek değerli boğalarının kullanımını kolaylaştıran bir metot olduğu bilinmelidir. Bunlara ek olarak; boğalar tarafından yayılan hastalıkları da önleyen suni tohumlamayla sağlanan gebeliğin maliyeti genellikle boğa besleyerek sağlanan gebelikten daha düşüktür.

Birliğimiz tarafından seçilen boğaların önemli özelliklerinin tanıtımını hedefleyen bu kataloglar üyelerimiz ve üreticilerimize uygun boğaların seçiminde yol gösterici olmaktadır. Suni tohumlamada kullanılacak boğaların veya spermaların seçiminde isabet kaydetmek öncelikle gelecek kuşakları oluşturacak erkek ve dişi buzağıların daha nitelikli ve verimli olmasını mümkün kılacaktır. Kısaca boğa sürünün yarısıdır ve seçimine azami özen gösterilmelidir. Birliğimizin 2010 yılından bu yana hazırladığı boğa katalogları, boğaları tanıtmak, boğa seçimi konusunda üreticileri bilgilendirmek ve onlara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmaktadır. Katalogda sütçü ve etçi ırklardan boğalar yer almaktadır. Katalogda yer alan bilgilerin etkin biçimde kullanılması üreticilerimize önemli katkılar sağlamaktadır.

Birliğimiz kuruluşundan bu yana bölgemiz ve ülkemiz sığırcılığının gelişmesine katkı sağlamak, üyelerimiz başta olmak üzere süt sığırı yetiştiricilerinin kazançlarını dolayısıyla refah seviyelerini artırmak çabasında olmuştur.

Bu çabaları;

alanlarına yoğunlaştırmıştır.

Hangi alanda olursa olsun sarf edilen çabalar;

katkı sağlamalıdır. Aksi halde önce süt sığırı yetiştiriciliğinin devamını sağlamak güçleşecek, ardından da pek çok üreticimiz üretim dışına çıkacak, yani işsiz kalacaktır. Ülkemizde dünya için bile büyük sayılabilecek ölçekteki işletmelerin kurulması amacına yönelik destek ve çabaların yoğunlaşması, önlem alamazsak, pek çok işletmemizin kapanması için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Bu gelişmelerin farkında olarak, ayakta kalmak için işimizin her unsuruyla yakından ilgilenmek mecburiyeti vardır.

Yukarıda sıralanan önlemlerin etkisini artırmak için üyelerimizin pek çok alanda ortak hareket etmeleri neredeyse bir zorunluluktur. Bunun farkında olan Birliğimiz de, üretimi doğrudan etkileyen unsurlar başta olmak üzere, birçok alanda ortak hareket etmenin koşullarını oluşturma çabasındadır. Bu alanlardan biri de suni tohumlama hizmetleridir. Suni tohumlama gebelik sağlama ve aşımla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemede en etki yoldur. Suni tohumlamada kullanılan spermanın doğru seçimi de sürünün genetik ıslahına ciddi katkı sağlar. Bu gerçeklerin farkında olan Birliğimiz;

çaba harcamaktadır.