Süt Sığırı İşletmelerinde TMR Pilot Uygulaması

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü desteği ile yürütülen projemizde ön çalışmalar tamamlanmıştır. Projede; Birlik Merkezinde (Toplam Karma Yem) TMR oluşturmak, mevcut yem maddelerinin analizleri yapılarak rasyonel TMR hazırlamak, hayvanların ihtiyaçları belirlenerek gereksinimlerini tam karşılamak, bakıcı kaynaklı eksiklikleri ortadan kaldırmak, yem ile ilgili işçilik ve alet ekipmandan tasarruf etmek başlıca hedefler arasındadır. Bu kapsamda projenin ilk etabında oluşturulan TMR paket yapılarak dayanıklılık süresi ölçülmüştür. Yapılan çalışmada paketlenen TMR karışımının herhangi bir bozulma oluşmadan 42 gün boyunca saklanabileceği ortaya konulmuştur.

Proje 2020 yılı Ekim ayında başlatılmış olup bu güne kadar;

Birlik merkezinde ve işletmelerde mevcut yem maddelerinden 40 yem numunesi alınarak bunlardan Kuru Madde (KM), Ham Protein (HP), Ham Selüloz (HS), NDF, ADF, Silaj Asitleri (SA) analizleri yapılmış,

Birlik Merkezi ve işletmelerde kendi yemini yediren yetiştiriciler için Rasyonlar hazırlanmış,

Birlik Merkezinde örnek TMR oluşturularak paketleme yapılmış ve bu paketlerden 0., 3., 7., 14., 21. 28. ve 42. günler numuneler alınarak KM, HP, HS, NDF, ADF, Toplam bakteri, Salmonella, E. Coli, Clostridium perfiringens, Listeria monositogenes, Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin analizleri yapılmıştır.

Oluşturulan TMR paket örnek işletmede yedirme denemesi uygulanmış ve hayvanlarda herhangi bir olumsuz durum gözlenmemiştir.

Yapılan bu çalışmalar sonucunda Amasya Bölgesinde yetiştirilen kaba yemlerin oldukça kaliteli olduğu, bölgede yetiştirilen tane yemler ve bölge fabrikalarından temin edilen protein kaynaklarının rahatlıkla hayvanların gereksinimlerini karşılayabileceği görülmüştür. Ayrıca oluşturulan örnek TMR paketlerinin en az 42 gün süre ile herhangi bir bakteri veya küf oluşmadan korunabildiği, günlük sevkiyatın oluşturacağı nakliye ve işçilik maliyetlerini ortadan kaldırabileceği görülmüştür.

2022 yılında Proje kapsamında dayanıklılığı test edilen TMR paketlerinin seri üretimine geçilerek Ocak ayı içerisinde Birliğimiz bünyesinde üretim ve satış işlemlerine başlanacaktır. Bu sayede bölge yetiştiricilerinin analiz edilerek hazırlanmış TMR rasyonu ile ekonomik hayvan besleme imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca yakın zaman içerisinde dökme (açık) TMR seri üretim aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Proje sayesinde Ülkemiz hayvancılığına dengeli ve ekonomik hayvan besleme modeli pilot çalışma olarak sunulacaktır.

“Geleceğin için Üret Türkiye”