Amasya DSYB Saha Personel Toplantısı

Amasya DSYB bünyesinde görev yapmakta olan saha personelleri (Ziraat Mühendisleri, Veteriner Hekimleri ve Suni Tohumlama Teknisyenleri), il ve ilçe şube sorumluları ile 20.11.2021 tarihinde genel saha değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birliğimiz Reşat ALTINKAYA toplantı salonunda Birlik Başkanımız Güner ASLAN’ında katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İşletme Güncellemeleri ,Süt ölçüm ve denetimleri ,Süt evlerinin denetlenmesi ,Son yayınlanan kararname çerçevesinde Buzağı desteklemeleri, Süt analiz içerik desteklemeleri ve başvuruları, Birliğimiz üyelerine gerçekleştirilen Küpeleme/Kimliklendirme faaliyetleri ve Rasyon çalışmaları toplantımızın konularını oluşturdu.

Birliğin genel işleyişiyle ilgili sahadan ve şubelerden gelen üretici sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Gerçekleştirilecek projeler ve 2022 yılın çalışma planlarının hazırlanması konularında kararlar alındı.

Üreticilerin dünden daha az kazandığı bir dönemde yapabileceğimiz en önemli işin işletme maliyetlerini azaltmak olduğu; Aynı zamanda olmazsa olmazımız olan E-ISLAH faaliyetlerinin dünden daha önemli bir hale geldiği, kayıtlarımızın ve ıslah bilgilerinin doğruluğu ve gerçek olmasının önemi değerlendirilmiştir.

Amacımız üreticilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda personellerimizin eğitimlerini sağlarken, yaşanan/yaşanacak sorunların ortak çözümlenmesi, çalışanlarımızın sorumlulukları, görevleri, iş/işlemlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayabilmektir. Ayrıca tüm çalışanlarımızla birlikte hizmet alanlarımızı genişleterek faaliyetlerimizi bir tarım örgütü anlayışıyla üreticilerimize fayda sağlayacak bir şekilde gerçekleştirebilmektir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”