Amasya DSYB Yem Kırma ve Ezme Tesisi

Tarım Makine Parkımızda kurulan yem ezme ve kırma tesisimizde üreticilerimizin işletmelerinde mevcut bulunan mısır, arpa ve benzeri tahılların ezilerek veya kırılarak dane yeme dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Kurulan tesiste üreticilerimizin tahıllarının kırma ve ezme işlemleri yapılırken, birlik çalışanı ziraat mühendislerimiz tarafından hayvan besleme rasyonu desteği verilmektedir.

Aynı zamanda mısır, arpa, ayçiçeği küspesi, vitamin ve premixler tesisimizde hazır bulunması sağlanarak üreticilerimizin kendi işletmelerinde kullanmak üzere kesif yem yapabilmesi içinde olanak sağlanmaktadır.

Amacımız ülkemizde yaşanan kesif yemde aşırı fiyat yükselmesinin önüne kısmen geçebilmek, yetiştiricilerimizin elinde bulunan tahıllarını yeme dönüştürebilmek ve hayvan besleme maliyetlerimizi düşürebilmektir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”