Amasya DSYB Buzağı Küpeleme

Amasya DSYB olarak ıslah alanında ilk adım sayılan doğan buzağıların kayıt altına alınması çalışmalarımız kapsamında saha ekibimiz tarafından küpeleme işlemlerine devam edilmektedir.

Buzağı küpeleme işlemleri, tüm il ve ilçelerimizde üye üreticilerimizin işletmelerinde birliğimiz bünyesinde görev yapmakta olan teknik personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Buzağı küpeleme, üreticilerimizin işletmelerinde hayvanların tanımlanarak birbirlerinden ve diğer işletmelerin hayvanlarından ayrılması, hayvanların verim, üreme ve tüm yetiştirme bilgilerinin kaydedilmesi, sürüden ayıklanacak veya elde tutulacak hayvanların belirlenmesi, bireysel yemleme, tohumlama, aşılama ve sağlık kontrolleri gibi programların yapılabilmesi, yine verim kayıtlarından yararlanılarak ıslah ve suni tohumlama faaliyetlerinde kullanılacak aday boğaların seçimi için büyük bir öneme sahiptir.

Aynı zamanda buzağı küpeleme işlemleri yapılırken gidilen işletmelerde işletme güncelleme çalışmalarımıza devam edilmektedir. Döl verim raporu, işletme sorunlarının tespiti, rasyon önerileri, verimsiz görülen ineklerin işletmeden çıkarılması, damızlık görülen düvelerin belirlenmesi ve işletmelerde görülen sorunlara çözüm önerileri için çalışmalarda yine teknik personellerimiz tarafından yürütülmektedir.

Amacımız hayvan hareketlerinin, hayvan hastalıklarının daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi, ıslah faaliyetlerinin ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulması, üye üreticilerimizin hayvancılık desteklemelerinden en az kayıp ile yararlanabilmeleri ve ulusal kayıt sistemimize doğru bilgilerin ulaşmasını sağlayabilmektir.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”