2021 Yılı Et ve Süt Kurumu Süt Tozu Anlaşmamız

Birliğimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ülkemiz süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması, çiğ süt arzının fazla olduğu dönemlerde piyasadan çekmek suretiyle üretici fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla; Et ve Süt Kurumu Müdürlüğü ile bölgemizde soğutulmuş olarak ürettiğimiz sütün bir kısmının süt tozu yapılması için sözleşme imzalanmıştır.

Amasya DSYB olarak üretmiş olduğumuz çiğ sütün kalitesiyle beraber; miktarında da ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu nedenle mevsimsel nedenlerden dolayı süt üretiminin artmasından kaynaklı olarak süt tozu üretimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölgemizde, üreticilerimizin zor koşullarda üretimini gerçekleştirdiği bu günlerde sütün pazarlanması ve üretim veriminin artırılması amacıyla her zaman olduğu gibi birliğimiz tüm imkanlarıyla ülkemiz üretimine destek olacaktır.

“Geleceğin İçin Üret Türkiye…”