Amasya DSYB Yem Kırma ve Ezme Tesisi

Tarım Makine Parkımızda kurulan yem ezme ve kırma tesisimiz üreticilerimizin işletmelerinde mevcut bulunan mısır, arpa ve benzeri tahılların ezilerek veya kırılarak dane yeme dönüştürülmesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Amacımız ülkemizde son aylarda yaşanan kesif yemde aşırı fiyat yükselmesinin önüne kısmen geçebilmek, yetiştiricilerimizin elinde bulunan tahıllarını yeme dönüştürebilmek ve hayvan besleme maliyetlerimizi düşürebilmektir.

Kurulan tesiste üreticilerimizin tahıllarının kırma ve ezme işlemleri yapılırken, birlik çalışanlarımız tarafından hayvan besleme rasyonu desteği verilecektir.

Aynı zamanda mısır, arpa, ayçiçeği küspesi, vitamin ve premixler hazır bulunması sağlanarak kendi işletmelerinde kullanmak üzere kesif yem yapabilmesi içinde olanak sağlanacaktır.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”