2021 Yılı Sözleşmeli Kaba Yem Projelerimiz

Amasya DSYB olarak ilimizde özellikle sulanabilir arazilerimizde işletmelerimizin karlılığını artırmak amacıyla kaba yem ekiminde her yıl planlı olarak yapmakta olduğumuz Mısır Ekim ve Yonca Ekim projelerimize 2021 takvim yılı için 01.04.2021 tarihinde başlanacaktır.

Mısır ve Yonca Ekim Sözleşmelerinin temel amacı bölgemizde üretim planlaması yaparak küçük ve büyük üye işletmelerimizin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, mısır ve yonca üretiminin yaygınlaştırılmasıyla üye işletmelerimiz için alternatif kaba yemler oluşturulmasıdır.

Bu amaçla birliğimiz bünyesinde bulunan Ortak Tarım Makine Parkı makine ve ekipmanlarının bakımları yapılmış olup ekim, biçim, balyalama ve taşıma işlemleri için sezona hazır bulunmaktadır.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”