Göynücek İlçemizde Yeni Proje

Birliğimizin geçmiş yıllarda farklı ilçelerimizde yapmış olduğumuz suni tohumlama projelerimizden elde edilen olumlu sonuçlar nedeniyle, 2021 yılında "Göynücek’te Suni Tohumlama Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" adlı projemizi 11 Ocak–31 Aralık 2021 tarihleri arasında Göynücek İlçesi ve ilçeye bağlı 38 köyde bir yıl süreyle uygulama kararı alınmış eğitim ve tanıtım çalışmaları ile faaliyetlere başlanılmıştır.

Bir yıl sürecek projede, tüm proje giderleri Amasya DSYB tarafından karşılanacaktır. Ayrıca Göynücek ilçesi sınırlarında bulunan tüm köylerde, yetiştirilen ineklerin kültür ırkı boğaların spermalarıyla gebe bırakılmasına destek verilerek, buzağılardan sağlanan gelirin artırılması ve daha nitelikli hayvanların elde edilmesi amaçlanmaktadır.

E-ıslah üzerinden alınan verilere göre Göynücek ilçemizde 38 köy, 4 merkez (mahalle) ‘de 1289 kayıtlı işletme, toplamda 16.680 sığır olmak üzere, 7.131 inek, 3.680 düve, 46 adet soy kütüğüne kayıtlı işletme bulunmaktadır.

Gerçekleştirilecek Proje ile Elde Edilecek Sonuçlar;

Bölgedeki yetiştiriciler suni tohumlama uygulamaları ve sağladığı faydalar konusunda eğitilerek bilinçlendirilecektir.

Yetiştiricilerin mevcut yerli ve melez ineklerinden melezleme yoluyla elde edilen buzağıların küpelenerek numaralanması, sahiplerinin devletin teşvik ve desteklerinden yararlanmalarına imkân sağlayacaktır.

Suni tohumlama sonucu elde edilen erkek buzağıların besi kabiliyeti daha yüksek olacağı için pazar fiyatı daha fazla olacak, dişi buzağılardan ise daha fazla süt elde edilebilecek ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Elde edilecek süt ve et ürünleri ile düvelerin piyasa koşullarına uygun olarak pazarlanmasıyla yetiştiricilerin gelirleri artacaktır.

Bölgede doğal tohumlama yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasının önlenmesine katkı sağlanacaktır.

Yetiştiricilerin ekonomik gelirlerinin artırılması yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yeni yatırımlara katkı sağlayacaktır.

GenTürk boğalarımızın dan elde edilen spermalarımız ile yapılacak olan suni tohumlama uygulamalarında ücret bedeli 50 TL olacaktır. Ayrıca proje bölgemizde ithal spermlerde indirim uygulanacaktır.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”