Amasya DSYB: İşletme Denetimleri

Amasya DSYB olarak görevlerimiz arasında bulunan işletme güncellemeleri üye işletmelerimizde her ay saha ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca genel kontrol uygulaması olarak altı aylık dilimler halinde tüm işletmelerimizin hayvan varlığı taraması ve denetimleri yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde 2020 yılı için ikinci yarı denetimlerine başlanmış bulunmaktadır.

Doğru, yeterli ve zamanında bilgi toplamak diğer alanlardaki genetik ıslah faaliyetlerinde olduğu gibi, süt sığırlarına yönelik ıslah faaliyetlerinin de olmazsa olmaz şartıdır. Bu amaca yönelik bilgilerin hemen hemen tamamı süt sığırı yetiştiren işletmelerin iç değerlendirmelerini yapabilmeleri ve gerekli tedbirleri kısa sürede alabilmeleri için de gereklidir. Türkiye, Uluslararası Hayvan Kayıt Komitesi (İCAR) üyesi olmuştur. Bu üyelik, toplanan bilgilerin uluslararası kurallara uygunluğunu da gerektirmiştir.

Ülkemizde hayvan kayıt sisteminin temeli olan "Soy kütüğü" projesi ile sığır ıslahı çalışmalarının veri tabanını oluşturulmaktadır. İlimizde ki mevcut sığırların verim potansiyellerinin belli olması kaliteli ve verimli sığır ıslahı konusunda çok büyük önem arz etmektedir.

Hedefimiz İlimizde hayvancılığın kısa ve uzun vadede gelişmesine katkı sağlayacak olan bu faaliyeti en doğru şekilde gerçekleştirmek ve üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmektir.

“Geleceğin için Üret Türkiye…”