HOLSTEIN ırkı Akkoyun Boğa Sperması

Amasya DSYB olarak 2020 yılında yayınlamış olduğumuz boğa kataloğunda Akkoyun adlı boğa spermamız yer almakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği boğa istasyonu GenTürk’e ait önemli bir yerli boğamızdır.

Bölgemizde yüksek süt verim özelliğiyle tanınan, üreticilerimizden yoğun talep gören, doğan buzağılarında kolay doğum ve çevreye adaptasyon sorunu yaşamayan bir boğamızdır.

Aynı zamanda Akkoyun boğa spermamız döl kontrolü projesi kapsamında suni tohumlama uygulaması olarak yapıldığında +50 TL ilave buzağı desteği alınmaktadır. Akkoyun boğa spermasından doğan kızlarının verim ve tip özellikleri Damızlık Birlikleri tarafından ölçülmekte ve soy kütüğü projesi kapsamında kayıt altına alınmaktadır.

AKKOYUN Boğa spermamızın fiyatı uygulama ve yol dahil olmak üzere tüm üye işletmelerimizde 85 TL’dir.