Amasya’dan GenTürk ‘e Boğa Adayı

Soy kütüğü projesi kapsamında Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği bünyesinde faaliyet gösteren menemen suni tohumlama laboratuvar ve GenTürk boğa istasyonu Türkiye çevre koşullarına uyumlu, yüksek verimli ve uzun ömürlü sığırlar elde etmek için Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile bölgemizden boğa adayları seçilmiştir.

Seçimi yapılan hayvanlarımız TR05281672 ve TR05281673 kulak numaralı Simental ırkı erkek hayvanlar Göynücek ilinin Şarklı köyünde üyemiz Hüseyin Öksüz’den, TR051270738 kulak numaralı Angus ırkı erkek hayvan Amasya’nın Uygur köyünde üyemiz Mehmet Şahin’den satın alınarak birliğimiz aracılığı ile GenTürk boğa istasyonuna gönderilmiştir.

Ülkemiz hayvancılığının gelişmesine Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinin de rol alması geçmişten günümüze yapılan ıslah çalışmalarımızın başarısını da kanıtlamaktadır. Üye üreticilerimizin düzenli olarak işletmelerinde aylık süt ölçümlerini yapmaları, genetiği yüksek boğalardan suni tohumlama tercih etmeleri, yapılan bakım ve beslemedeki gelişmeleri takip etmeleri sonucu seçimi yapılan ve uygun görülen boğa adaylarımızın 2020 yılında ülkemiz genelinde yapılacak olan suni tohumlamalardan her ilde doğacak olan buzağıların babaları olmaları birlik ve üye üreticilerimiz açısından oldukça memnun edici bir durumdur.

Ayrıca yapılan ıslah çalışmalarımızda ithal boğa adaylarının yerine kendi yetiştirmiş olduğumuz yerli boğa adaylarımızın kullanılıyor olması ve tercih edilmesi ülkemizde yıllardan beri yapılan ıslah çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Gelecekte hayvancılıkta ithal edilen bir ülke yerine ihraç edebilen bir ülke olabilmek için başta üretici birlikleri olmak üzere herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.