2019 YILI SÖZLEŞMELİ MISIR EKİMİ PROJEMİZ

2019 YILI SÖZLEŞMELİ MISIR EKİMİ PROJEMİZ

Sözleşmenin temel amacı bölgemizde sulu tarıma uygun arazileri olan köylerde sözleşmeli ekimi yaptırılarak, bölgedeki küçük ve büyük işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması, mısır üretimi yaygınlaştırılması ile çiftçi için alternatif bir ürün oluşturularak ürün pazarlama sorunu olmadan ekonomik kazanç sağlanmasıdır.

Sözleşmeli Mısır Ekimi Projesi mısır ekiminden itibaren bir yıl (03.01.2019-03.10.2020) süre ile uygulanacaktır.
Projenin bölgeye sağlayacağı faydalar:

Proje köyleri için alternatif yem bitkisi üretimi sağlanacaktır.

Mısır üretimi için Birlik tarafından alım garantisi verileceğinden, üretim yapacak olan çiftçiler, pazarlama sorunu yaşamadan, ekonomik gelir elde edecektir.

Mısır üretiminin artması ile birlikte, bölgedeki büyük ve küçük işletmeler için kaliteli kaba yem ihtiyacı daha yüksek oranda karşılanacağından, et ve süt üretiminin artmasına katkı sağlanacaktır.

Ortak makine kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bölgede işçilik giderlerinin düşürülmesiyle maliyetlerin indirilmesi sağlanacaktır.

Hasat zamanı kısaltılarak yaşanacak muhtemel olumsuzluklar engellenecek ve mısır kalitesinin korunması sağlanacaktır.

Proje kapsamında, üreticiye mısır tohumu alımı konusunda fiyat, vade ve ödeme bakımından destek verilecektir.

Proje kapsamında her yıl mısır ekim alanları genişletilmiş olacaktır.

Arz fazlası olan mısırın çevremizdeki illere satışı ile ek gelir elde edilecektir.

Amasya bölgesinin hayvancılık yatırımı için daha uygun bir bölge haline gelmesine katkı sağlanacaktır.

Atalarımızdan bir söz:

“Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.”