Makine Parkurunda Yenilikler: Dip Patlatma

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesinde bulunan tarım makineleri kullanma parkı yeni bir makine, dip patlatma kazanı alımı yaparak çalışmalarını her mevsimde toprak işleyecek ve kullanabilecek şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

Ülkemiz tarımında maalesef ortak makine kullanma kültürü oluşmamış/oluşturulamamıştır. Üreticilerimiz az olan kısıtlı sermayeleriyle kendi başlarına ihtiyaçları olan tarımsal makine modelizasyonunu oluşturmaya çalışsa bile yeterli olmamış, modern tarıma geçememiş ve özellikle hayvancılık alanında kaba yem yapımını ait makine eksikliği olması, hasatın yağışa denk gelmesi, kaba yemin bu durumdan saklanamaması/bozulması, kaba yemin işletmeye taşınmasındaki zorluklar, bu işlemlerin işletme maliyetlerinin çok yüksek olması ve özellikle bu tür teknolojik makinelerin pahalı olması nedenleriyle; birliğimiz bölgemiz üreticilerine tarım makinelerinin ortak kullanımı, az ücretle iş gördürme, zamanında işini yapabilme, iş gücü maliyetlerini düşürme ve işletmenin temel ihtiyacı olan kaba yemin hasatta yağışlı mevsimlerden korunabilmesi için birliğimiz bünyesinde bulunan ortak makine parkı üreticilerimizin sorunlarını çözmeye başlamıştır.

Dip Patlatan özellikleri ve yararları:

65 cm ayak sıra arası mesafe vardır. Ayak yüksekliği 1 metredir.

Dip Patlatanda arkasına bağlı kombine olarak merdane vardır. Bu merdane ise kurak mevsimde oluşan sert toprak parçalarını kırarak ekim öncesi rahatlık ve yakıt tasarrufu sağlar.

Her yıl pulluklarla işlenen topraklarda 8-10 cm civarı su geçirmez bir tabaka oluşur. Bu tabakanın 2-3 yılda bir kazılarak sert tabakanın kırılması gerekmektedir. Dip patlatma oluşan su geçirmez tabakayı kırarak toprağı gevşetir, hava almasını sağlar, toprağın su tutma kapasitesi artırır, geç tava gelme durumunu ortadan kaldırır ve bitkinin kök gelişim alanını artırır.

Pancar ve mısır ekilmiş arazilerde toprak yapısı çok aşırı derecede sertleştiğinden bu arazilere çekilmesi önemlidir.

Dip patlatan kullanılmadığı takdirde toprak gereken oksijen miktarını karşılayamaz bunun sebebi pulluklardan dolayı oluşmuş olan su geçirmez tabakadır. Toprak daha önceki yapılan işlemlerden dolayı sıkışık durumda olduğundan bitkilerin kökleri gerekli gelişimi gösteremeyebilir.

Atalarımızdan bir söz:

“Emek olmadan yemek olmaz.”