Montbeliarde Irkı

Birliğimiz 2008-2009 yıllarında gerçekleştirdiği bir Avrupa Birliği projesi kapsamında ortaklık yaptığı Fransız Hayvancılık Enstitüsü (France Institut de l'Elevage) ile yaptığı görüşmeler neticesinde, Fransa'da süt ve et verimi ile öne çıkan ırklardan biri olan ve iklim açısından bölgemize çok uygun olduğu düşünülen Montbeliarde ırkının Amasya bölgesinde yetiştirilmesi, tanıtımı, üretici ve suni tohumlama teknisyenlerinin eğitimi ile ilgili olarak çalışmalar başlatmıştır.

Montbeliarde ırkının tanıtımı ile ilgili olarak her iki kurum tarafından oluşturulan heyetler çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Heyetlerimiz tarafından Fransa'ya yapılan ziyaretlerde Montbeliarde ırkına ait işletmeler ve bu ırkın sütleri ile süt ürünleri üreten üretim tesisleri yerinde incelenmiştir. Fransa'dan gelen heyetler ise, yaptıkları tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında Birliğimiz üyelerine, veteriner hekimlere ve suni tohumlama teknisyenlerine Montbeliarde ırkı hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir. Montbeliarde ırkı boğaları Birliğimizin boğa kataloğuna dahil edilerek ırkın bölgemizde tanıtımı ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

Montbeliarde ırkı sperması kültür ırkları saf ve melezleri ile yerli ırklarda melezleme yoluyla kullanılmıştır. Bu sayede, süt verimi yüksek mevcut kültür ırklarına kıyasla dayanıklılık açısından daha elverişli, daha uzun ömürlü, bölge koşullarına uygun, kolay doğum ve yüksek süt ve et verimi özelliklerine sahip, yağ ve protein değerleri yüksek süt veren melez genotipler elde edilmiştir.

Birliğimiz tarafından yapılan suni tohumlama uygulamalarında 2009-2018 yıllar arasında toplam 8.500 adet Montbeliarde ırkına ait sperma kullanılmıştır.

Montbeliarde ırkının bölgemizde yaygınlaşması, bölgemizde elde edilen yüksek yağ ve protein içeriğine sahip sütlerin Amasya İli ve yurt çapında faaliyet gösteren süt işleme firmaları tarafından tercih edilmesine büyük katkı sağlamıştır.

Elde edilen sütün peynir yapımı için ideal olması, et verimindeki yüksek performans, iklime uyum sağlama özelliği, hastalıklara ve özellikle mastite karşı direnç, yüksek doğurganlık, yüksek suni tohumlama başarı oranı ve uzun ömürlü yavrular Montbeliarde ırkını öne çıkaran temel özelliklerdir.