Süt Analizlerimiz

Birliğimiz üreticilerimizin elde ettiği sütleri 218,675 ton kapasiteli bir soğuk süt zinciri yoluyla toplayarak işlenmek üzere süt işleme firmalarına göndermektedir.

Köy merkezlerinde bulunan süt soğutma tankları ile süt üretildiği bölgelerde soğutulduktan sonra araçlarla Birlik merkezimizdeki soğutma tanklarına taşınmaktadır.

Sütün kontrolünün sağlanması ve kalitesinin artırılması için, her gün üretici, köy süt soğutma tankları, süt toplama araçları ve fabrika süt alım araçlarından numuneler alınmaktadır. Alınan numunelere "Antibiyotik Testi", su, yağ, protein, yağsız kuru madde, kuru madde, yoğunluk, asitlik tayini analizleri yapılmaktadır.

Yapılan kontrol ve analizler ile daha kaliteli ve içerik değerleri yüksek süt elde edilmesi sağlanmıştır.

Elde edilen tüm analiz sonuçlarının aylık ortalama değerleri, 2006 yılından beri her ay Birliğimizin aşağıdaki web sayfasında periyodik olarak yayınlanmaktadır.

Çiğ süt değerleri