2019 Yılı Süt Pazarlama Faaliyetlerimiz

Birliğimiz, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında üye üreticilerinin elde etmiş olduğu soğutulmuş çiğ inek sütünü teklif veren firmalardan uygun bulunan/bulunanlar ile yapılacak sözleşme hükümleri uyarınca pazarlamak amacıyla bölgemizde ve ülkemizin diğer bölgelerinde faaliyet gösteren süt işleme firmalarına "Fiyat Vermeye Teklif Davet Mektubu" göndermiştir.

Süt alımı için teklif vermek isteyen diğer firmalar da gerekli dökümanları Birliğimizden talep ederek teklif verebileceklerdir.

Firmalar "Soğutulmuş Çiğ İnek Sütü Satış Şartnamesi" ne uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 20 Aralık 2018 Saat 17.00'ye kadar, Birlik merkezimize doğrudan imza karşılığı ya da iadeli taahhütlü olarak posta veya E-posta yoluyla iletebileceklerdir.