Bilgisayar, İngilizce ve Muhasebe Kurslarımız

Birliğimiz bünyesinde, Merzifon Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile, üyelerimizin çocukları için 2018 ve 2019 yılları arasında Bilgisayar kodlama, İngilizce ve Muhasebe kurs/eğitimleri verilecektir.

Mesleki eğitim almak isteyen veya bu alanda kendisini geliştirmek isteyen gençlerimizin 25.09.2018 tarihine kadar Birliğimize gerekli evraklarla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Temel amacımız, öğrenme isteği olan gençlerimizin temel ve mesleki niteliklerini artırarak, eğitimden iş yaşamına geçişlerinin hızlandırılmasına ve gelişen dünyaya ayak uydurmalarına katkı sağlamaktır.

Verilecek eğitimlerin sonunda, Merzifon Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlere bir sertifika verilecektir. Üzerinde durduğumuz en önemli konu ise, eğitimlerin sonunda kursiyerlerin kabul görür seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Uygulanacak genel kurallar

Başvuranların ikamet ettiği yer, okul durumları ve saatleri, gidiş geliş olanakları değerlendirilerek, kurs zamanları ve süreleri belirlenecektir.

Bilgisayar gerektiren kurslarda, kursiyerlerin öncelikle kendi bilgiyarlarını kullanmaları sağlanacaktır. Bu konuda olanağı olmayanlara Birlik tarafından mevcut bilgisayarları kullanma olanağı sağlanacaktır.

Her kurs için seviye tespiti amacıyla bir değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda kursiyerler bilgi seviyelerine uygun olarak sınıflara ayrılacaktır.

Belirlenen sınıflara ve kişi sayısına bağlı olarak kurs zaman ve süreleri brelirlenerek kursiyerlere tebliğ edilecektir.

Kurs verilecek yerler Amasya DSYB tarafından belirlenecektir.

Bilgisayar ve bilgisayar programlama eğitimleri

Bilgisayar ve bilgisayar programlama eğitimleri aşağıda belirtilen ana başlıklar altında verilecektir.

a. Bilgisayar programlama

Bilgisayar programlama eğitimi ile ilgili olarak C, C++, Java ve Android programlama dilleri temel alınarak eğitim verilecektir.

C programlama dili eğitimi bünyesinde başlangıçta ANSI C temelli C programlama dili eğitimi, ardından nesneye yönelik programlama esasına dayalı C++ eğitimi verilecektir.

İleri safhalarda, bu eğitim Windows Sistem Programlama, Windows API Programlama ile desteklenecek, bu uygulamaların C ve C++ geliştirme ortamlarında gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Assembler kullanımının entegresi ve basit seviyede temel öğrenimi ve gerekliliği öğretilecektir.

C ve C++ programlama dilleri ile uygulama gerçekleştirmek için bilgisayarlara özgür açık kaynak kodlu bir C++ tümleşik geliştirme ortamı olan Code::Blocks kurulacaktır. Bu program wxWidgets tabanlı tamamen özelleştirilebilir arabirimiyle, GNU/Linux, Microsoft Windows, MacOS platformlarında sorunsuzca kullanılabilmektedir. Bu geliştirme ortamının GNU GCC, MS Visual C++, Borland C++ 5,5 derleyici destekleri vardır.

Java programlama dili ile yazılım geliştirmek için ücretsiz olarak sunulan Sun Microsystems firmasının Java programlamları ile NetBeans IDE veya Eclipse IDE geliştirme ortamları bilgisayarlara kurulacaktır.

Android programlama dili ile yazılım geliştirmek için bilgisayarlara Android Studio kurulacaktır.

Ayrıca C ile PIC programlama içinde Microchip firmasına ait ücretsiz geliştirme ortamı PIC MPLAB IDE v8.30 ve C derleyicileri bilgisayarlara kurulacaktır.

b. Web Tasarım

Web tasarım tamemen html, css ve javascript tabanlı olarak verilecektir.

Html, css ve javascript konularında gereken altyapı zaten bilgisayarlarda mevcut olduğundan, bunlara ilaveten sadece ücretsiz olarak sunulan Notepad++ metin düzenleyici bilgisayarlara kurulacaktır.

c. Web programlama

Web programlama için temel olarak Php programlama dili esas alınacaktır. Php ile birlikte kullanılmak üzere Apache Server ve MySQL Veritabanı tamamı ücretsiz olarak bilgisayarla kurularak uygulamalar bu sistem üzerinde geliştirilecek ve denenecektir.

Her üç uygulama WampServer adlı ve ücretsiz olarak hizmete sunulan bir programla bilgisayarlara kurulacaktır.

Php ile birlikte kullanılmak üzere MySQL veritabanı kullanımı konusunda da eğitimler verilecektir.

Aynı zamanda Javascript programlama dilinin de eğitimi verilecektir. Bu uygulamaların geliştirilmesi için harici bir geliştirme ortamına ihtiyaç yoktur. Sadece javascript temel alınarak geliştirilmiş Jquery kütüphanesinin son sürümü bilgisayarlara yüklenecektir.

Talep olduğu takdirde, ASP programlama ve MSSql server konusunda da eğitim verilecektir.

Ayrıca Ajax eğitimini vermek için javascript ile birlikte doğal olarak XML konusunda da eğitim verilecektir.

Bunun yanısıra HTML DOM programlama esasları da eğitime dahil edilecektir.

d. Grafik ve Multimedya

Grafik ve multimedya için Gimp ve Inkspace konularında eğitim verilecektir.

Bunun için bilgisayarlara Gimp ve Inkspace programları kurulacaktır.

e. 3 Boyutlu çizim

Bu derslerde SketchUp programının ücretsiz sürümü kullanılacaktır.

f. Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Bu eğitimle temel muhasebe bilgileri, piyasadaki yaygın olarak kullanılan muhasebe programlarının öğretilmesi sağlanacaktır.

h. Bilgisayar İşletmenliği

Bilgisayar işletmenliği derslerinde bilgisayar temel kulllanımı ile ilgili bilgiler, Windows kurulum ve kullanımı, OpenOffice programlarının kullanımı konularında eğitim verilecektir.

i. Donanım, Teknik servis

Bu eğitim konusunda, bilgisayar donanım yapısı, temel parçalar hakkında bilgi, arızacılık, ağ ve bileşenleri ve benzeri konularda bilgiler verilecektir. Konu ile ayrıntılar eğitim programlarında yer alacaktır.

İngilizce eğitimleri

İngilizce eğitimleri tespit edilen seviyelere uygun olarak oluşturulmuş gruplara aktif katılım esasına göre verilecektir.

Teorik eğitimler yanında konuşma, İngilizce öğrenim teknikleri ve güncel hayatta uygulamalar üzerinde durulacaktır.